POČIN 2017 - přihlašování

POČIN 2017 – přihlašování

Od dnešního dne (večerních hodin, cca od 18.00 h) bude možné se přihlašovat na POČIN 2017, a to na webu akce pocin.junak-jmk.cz. Těšíme se na Vás organizační tým

Kontakty na KRJ

Kontakty na KRJ

I v novém období zůstávají zachovány dosavadní způsoby, kterými lze kontaktovat KRJ. Tedy: Junák – český skaut, Jihomoravský kraj TGM, z. s. Údolní 222/5, Brno – město, 602 00 Brno podatelna@junak-jmk.cz Dne 6. 2. 2017 proběhne první zasedání KRJ po sněmu, kde budou mimo jiného schvalování jmenovaní zpravodajové. Po tomto datu tedy zveřejníme plné složení […]

Jihomoravská Žirafa 2017

Jihomoravská Žirafa 2017

Žirafa je motivační a zážitkové setkání, rádců a rádkyň Jihomoravského kraje. Nabízí odreagování, inspiraci, poznávání sama sebe i spoustu dalších lidí s podobným myšlením. Pomůže v orientaci a práci s Novým programem, představí netradiční činnosti, které lze použít při tvorbě programu pro družinu i oddíl. Žirafa rozhodně nemá suplovat rádcovský kurz, spíše je jakousi nástavbou a impulzem k další činnosti v oddíle […]

Krajské kolo Svojsíkova závodu 2017

Krajské kolo Svojsíkova závodu 2017

V letošním roce je pořadatelem Krajského kola Svojsíkova závodu okres Brno město. Termín je stanoven na 27.-28.5.2017 a závod proběhne na Kaprálově mlýně (kapraluvmlyn.cz). Bližší informace najdete postupně na webu závodu.

Výsledky voleb - krajský sněm

Výsledky voleb – krajský sněm

Dne 7. 1. 2017 proběhla krajský sněm, na kterém bylo zvoleno nové vedení našeho kraje. Novou předsedkyní se stala Žaneta Vítů – Černoška, 1. místopředsedou Ivo Brzobohatý – Ještěr, 2. místopředsedou Vít Rusňák – Virus. Byly také zvoleni nový členové krajské rady ve složení Petr Mateleško, Jana Godarová, Jakub Hruška a Daniel Šobáň. Revizní komise […]

POČIN 2017

POČIN 2017

Rok 2016 byl rokem volebním, a tedy mnohdy i rokem, kdy dochází k obměně ve funkcích na středisku. Je to také možnost pustit se do nových plánů a projektů na další období. PoČin aneb Podpora Činovníků jsou akce pro potkání a podporu všech činovníků a činovnic, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti pro práci […]

Nejčastější problémy odhalené při kontrolách táborů

Jak jistě víte, kraj může pověřit své členy ke kontrolám táborů. Ačkoliv pro některé sestry a bratry je slovo “kontrola” téměř totéž, co muleta na býka, jejich hlavním smyslem je výměna zkušeností a vzájemná inspirace mezi vedením tábora a pověřeným “kontrolorem”. Kontroly se odehrávají v přátelském duchu a mnohdy jde spíše o návštěvu spojenou s […]