Do složky na krajském disku přibyly všechny v současnosti platné vyhlášky našeho kraje. Přehled těch letošních naleznete pod tímto příspěvkem. Všechny ostatní vyhlášky z minulých let zůstávají v platnosti.

 

 

Vyhlaska1-2017odotacich.docx

Vyhláška 2-2017 o krajském vyznamenání – příloha

Vyhláška-3-2017_o_kontrolach_taboru.docx

Vyhláška 4-2017 o oběhu dokladů a podpisových záznamech – příloha.docx