Dne 8. 2. 2015 byla po předchozím korespondenčním hlasování schválena dotační vyhláška kraje pro rok 2015.
Mimo jiné upravuje:

  • podmínky pro žádosti o dotace na rádcovské kurzy
  • podmínky pro žádosti o dotace na mezinárodní akce
  • a nově také podmínky pro žádosti o dotace na akce pro rovery

Vyhlášku můžete stáhnout zde:
2015_01-Dotacni_vyhlaska_JMK_TGM.

Dotazy pak směřujte na mail Podatelny kraje.