Vedení kraje vyhlašuje výběrové řízení
na pořadatelle
KRAJSKÉHO KOLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2015

Našim cílem je vybrat co nejvhodnějšího pořadatele krajského kola Svojsíkova
závodu, které se bude konat příští rok. Hlásit se mohou jak jednotlivé organizační
jednotky (střediska či okresy), tak i neformální týmy R&R či mlladšíích činovnííků.
Kraj poskytne pořadateli dotaci na pořádání krajského kola ve výši 15 000,- Kč
a potřebnou metodickou podporu.

Pořadatel také získá cené zkušenosti s pořádáním velké akce.
Nabídky se stručným projektem zasílejte nejpozději do 31. 10. 2014 na e-mailovou
adresu podatelna@junak-jmk.cz.