Pro příští ročník Svojsíkova závodu hledáme tým, který by se ujal organizace krajského kola. Detaily v článku.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit činovnice/činovníci a roveři/roverky Junáka působící v kraji. Vedoucí týmu a jeho zástupce musí být starší 18 let. Vedoucí týmu musí mít složenu alespoň vůdcovskou zkoušku, jeho zástupce pak alespoň čekatelskou zkoušku (doporučená je však také vůdcovská zkouška).

Přihláška musí obsahovat:

● složení organizačního týmu,
● identifikaci organizační jednotky, jež schválila záměr pořádání akce,
● představení symbolického rámce,
● návrh místa konání,
● předběžný návrh rozpočtu,
● zvolený postupový klíč dle aktuálně platných pravidel závodu, vč. zdůvodnění, bude-li tento více restriktivní, než je výchozí (Klíč č. 3).

Přihlášky zasílejte na e-mail: podatelna@junak-jmk.cz do 31. 10. 2018.

V případě, že by zájemci uvažovali o účasti ve výběrovém řízení, ale nebyli schopni podat přihlášku včas, mohou prostřednictvím e-mailu kontaktovat KRJ k projednání jejich zájmu a dalšího postupu.