Vedení kraje vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele

KRAJSKÉHO KOLA ZÁVODU VLČAT A SVĚTLUŠEK 2018

Chceme vybrat co nejvhodnějšího pořadatele krajského kola Závodu vlčat a světlušek, které se bude konat příští rok. Hlásit se mohou jak jednotlivé organizační jednotky (střediska nebo okresy), tak i neformální týmy R&R či mladých činovníků.

Kraj poskytne pořadateli dotaci na pořádání krajského kola a potřebnou metodickou podporu. Pořadatel získá cenné zkušenosti s pořádáním velké akce.

Nabídky se stručným projektem zasílejte nejpozději do 21. 10. 2017 na e-mailovou adresu podatelna@junak-jmk.cz.