Projekt Hodnocení kvality v Junáku vstoupí do své další fáze, a to od 31. 5. 2012.

Předpokládáme, že není třeba tento projekt představovat. Část jednotek našeho kraje se loni zapojila do testovacího kola a pomohla tak lepšímu nastavení “ostrého provozu”.

KRJ již v minulém roce vyzvala jednotky v našem kraji, aby se do projektu zapojily a tato výzva trvá.

Nenechejte si ujít příležitost k provedení sebehodnocení, hledání slabých a silných míst a tím i možnost zlepšit se v tom, co děláte. Také KRJ se opět do projektu zapojí a věříme, že když se za uplynulým obdobím ohlédneme zjistíme, že jsme zase o něco lepší než minule.

Na webu www.kvalita.skauting.cz bude možné získat další informace k provádění hodnocení.