Valný sněm Junáka 2017

Krajská rada svolává krajský sněm na sobotu 11. 1. 2020, místo bude upřesněno (v Brně). Kvóta pro počet delegátu střediska je 120 (registrovaných, započatých členů) na jednoho delegáta. Tabulka s počty delegátů je připojena. KRJ žádá svoje podřízené jednotky, aby nahlásily svoje sněmy v dostatečném předstihu, nejpozději do data dle směrnice ke sněmům.

Ev. číslo jednotky Počet členů (dle registrace 2019) Počet delegátů krajského sněmu
621.01 313 3
621.02 105 1
621.03 439 4
621.04 133 2
621.05 235 2
621.07 549 5
622.01 214 2
622.02 217 2
622.06 174 2
622.08 183 2
622.09 283 3
622.10 204 2
622.12 190 2
622.13 234 2
622.15 263 3
622.16 301 3
622.22 80 1
622.24 322 3
622.25 183 2
622.26 181 2
622.27 144 2
622.28 384 4
623.01 53 1
623.04 116 1
623.11 130 2
623.14 79 1
623.15 176 2
623.16 222 2
623.17 73 1
623.18 133 2
623.21 386 4
623.25 114 1
623.26 119 1
623.30 191 2
623.31 340 3
624.01 158 2
624.03 122 2
625.02 210 2
625.03 125 2
625.04 241 3
625.05 132 2
625.06 208 2
625.09 74 1
626.01 334 3
626.03 123 2
627.01 85 1
627.02 202 2
627.03 217 2