PA150590Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí v rámci programu Zdravá rodina příspěvek ve výši 500,– Kč mj. na úhradu účasti dětí na letním táboře. Informujte o této možnosti rodiče dětí z vašeho oddílu.

 Příspěvěk je možné čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní) a jejich účast na prázdninovém letním táboře, táboře s cílenými pohybovými aktivitami a příměstském letním táboře (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2014. Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. do 31. 8. 2014.

 Podmínky pro získání příspěvku:

  • pojištění dítěte u VZP,
  • bonusový příspěvek může klient čerpat pouze 1×; výše příspěvku závisí na součtu částek na platebních dokladech (do max. 500 Kč)
  • k žádosti o vybraný příspěvek je třeba předložit originál platebního dokladu v českých korunách, s datem zaplacení v příslušném časovém rozpětí (samotné aktivity nemusí v tomto období již proběhnout),
  • žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím),
  • příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (zákonného zástupce). V případě, že žadatel není pojištěncem VZP ČR, je možná výplata příspěvku pouze na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

 Více informací naleznete přímo na stránkách VZP.

Příspěvek poskytuje také Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR:

http://www.zpmvcr.cz/prevence/2014/program-zdrave-dite/

Věříme, že i další pojišťovny, proto neváhejte rodiče informovat a vyzvat, aby si u své pojišťovny zjistili, zda právě jejich pojišťovna nějakou formu podpory dětem na tábory neposkytuje.