Ve skautisu již naleznete registraci pro rok 2018. Je nejvyšší čas si založit i tu vaši, ať vše proběhne co nejvíc bezproblémově a v klidu!


Pokyny k registraci 2018

Registrace má odrážet SKUTEČNÝ stav členské základny. Stejně jako v loňském roce prosíme všechny registrátory podřízených jednotek (až do úrovně oddílů), aby uvedli:
1. místo své klubovny, do poznámky pak uvést, zda je klubovna majetkem Junáka, nebo je pronajatá
2. všechny své základny, do poznámky uvést, zda je základna majetkem Junáka, nebo je pronajatá
3. V komentáři výjimek uvést termín schválení výjimky radou
4. Nedílnou součástí registrace je řádné odůvodnění všech udělených výjimek (komentáře typu “výjimka udělena”, “středisková/okresní rada souhlasí” “ano”, “vzhledem k věku kvalifikace odpuštěna”, “nemá zájem se registrovat, ale zůstává čestným členem” u osoby nesplňující podmínky čestného členství a další podobné NEBUDOU akceptovány a registrace bude vrácena).
5. doplnit a opravit kvalifikace všech svých činovníků, včetně čísel dekretů
6. Myslete prosím na to, že jsou závazné termíny pro vaše i nadřízené jednotky, začněte na registracích pracovat včas!

Směrnice k evidenci údajů ve skautISu:
http://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/300-smernice-k-evidenci-udaju-ve-skautisu

Směrnice k registraci:
https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/698-smernice-k-registraci
V případě problémů nebo dotazů kontaktuje Káťu – Katku Pustelníkovou (katka.pustelnikova@gmail.com).

Zároveň prosím, abyste se pokusili dohlédnout na včasné odevzdání registrace svých i podřízených jednotek. V případě, že se v registraci vyskytnou chyby nám včasné odevzdání dává dostatek prostoru pro jejich řešení.