001Zajímá tě mezinárodní skauting? Hledáš novou motivaci pro oddíl nebo RK? Máš nápady, ale nevíš, jak je správně uskutečnit? Chceš do práce ve vašem oddíle, středisku, okrese, kraji zapojit i mezinárodní rozměr skautingu? Chceš být součástí mezinárodní sítě zahraničních zpravodajů ve střediscích? Chceš být nejen pasivním příjemcem informací, ale také tím, kdo bude šířit informace a myšlenky zahraničního skautingu v oddílech a střediscích?

V případě, že jsi odpověděl alespoň na jednu otázku „ano”, přesně pro tebe je určen seminář o zahraničním skautingu – ať už jsi členem RK, nebo se podílíš na vedení oddílu či střediska – neboť se dozvíš:

  • jaké se nabízejí možnosti mezinárodních akcí a jak se zapojit do široké sítě zahraničních zpravodajů
  • jak můžeš ty sám mezinárodní akci zorganizovat
  • jaké nástrahy na tebe mohou čekat
  • co se skrývá pod pojmem interkulturní prostředí, jak s ním pracovat v oddíle a jak pracovat s mezinárodní dimenzí v oddíle
  • co je posláním mezinárodního skautingu

Kdy: 6. – 8. 3. 2015 Kde: Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna

Přihlášky: do 15. 2. 2015

Za kolik: 400 Kč

Přihlašování: http://goo.gl/BAc1O1

V případě dotazů můžeš kontaktovat pořadatele na adrese international@junak.cz nebo nás můžete najít i na Facebooku: www.facebook.com/mezinarodniskauting