PA150561Informujeme, že byla vydána Směrnice ke zpracování registrace pro rok 2015, která nahrazuje původní starý pokyn k registraci 2014.

Registrace se pro letošek tedy týká několik směrnic (vše pohromadě na http://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace):

Směrnice k registraci (obecná, používá se už několik let)

Směrnice ke zpracování registrace 2015 (nahradila původní pokyn, vytahuje pro letošek aktualizované termíny a částky do prvních kapitol)

Směrnice pro vedení seznamu členů (účinná od června 2014 stejně jako Stanovy a řeší skutečnost, že členem je jen ten, kdo je zapsaný ve skautISu)

Směrnice pro nakládání s osobními údaji (používaná už pár let, v září 2014 se v ní aktualizovali věci v návaznosti na NOZ a Stanovy)

Smernice_ke_ zpracovani_registrace_2015