Jako každý rok i letos KRJ chce podpořit všechny sestry a bratry, kteří se chtějí vydat za obzor!

Do 31.3.2018 je možné podávat žádosti o příspěvek na zahraniční akce. O finanční podporu je třeba zažádat prostřednictvím oficiální elektronické podatelny KRJ, (podatelna@junak-jmk.cz) v žádosti uvést minimálně údaje o účastníkovi, akci, výši nákladů účasti na akci a výši požadovaného příspěvku, o kterou je žádáno. Pokud bude uvedeno i info o tom, kde jinde v rámci Junáku žádáte o příspěvek a v jaké výši, budeme rádi.

Více informací naleznete ve vyhlášce o podpoře zahraničních akcí.