Pomozte ústředním orgánům jasně pojmenovat, jaký má být Junák v roce 2022. Zpřesněme naše pocity v jednotný názor. Hledejme společně těžké otázky a odpovědi na ně.

Již přes rok žije Junák se Strategií 2022. Po zpracování strategického dokumentu pracovní skupinou Náčelnictva ji v březnu loňského roku vzal na vědomí Valný sněm Junáka a v červnu byla strategie schválena Náčelnictvem. Nyní Náčelnictvo a Výkonná rada pracují na jejím uchopení a uvádění v život. V realizaci je několik prioritních témat, proběhla prioritizace všech témat a jejich začlenění do dlouhodobého plánu Výkonné rady je právě v procesu.

Co jsou těžké otázky a proč je hledáme?

Těžké otázky, a především odpovědi na ně, nás mají ujistit, že všichni vnímáme směřování Strategie 2022 totožně, dovedeme si představit, jak bude Junák v roce 2022 vypadat a umíme to shodně pojmenovat. Těžké otázky nás snáz navedou na další zadání práce nad prioritami a projekty. V diskuzi nad těžkými otázkami mohou vykrystalizovat další pohledy a názory na skauting / na Junák, můžou se odkrýt různé názory, které jsme zatím naší optikou strategie míjeli. Těžká otázka před nás klade určité dilema.

Těžká otázka by měla splňovat následující:

 • otázka je dostatečně obecná i konkrétní (je jasné, na co se ptá, zároveň se neptá na přílišný detail)
 • otázka je na úrovni konkrétních cílů
 • otázka otevírá perspektivu
 • odpověď dává jasný popis stavu Junáka
 • odpověď je jednoznačná
 • otázek není mnoho

Co je třeba udělat?

Náčelnictvo na svém únorovém zasedání vytvořilo seznam možných těžkých otázek. Je tu potřeba porovnat tento výsledek s názorem hnutí a definitivní seznam těžkých otázek stanovit na zasedání v březnu a následně (v dubnu a květnu) hledat odpovědi.

Jak s tím můžete pomoci?

a) Uspořádejte živé setkání!

K této aktivitě byli vybídnuty všechny členky a členové Náčelnictva. Nemusíte ale čekat na impuls svého krajánka, chopte se inicitaivy sami. Vemte toto téma na střediskové nebo okresní rady, na setkání se skautskými přáteli apod. Uspořádejte živé setkání nejlépe do 1. března, nejpozději však do 9. 3. Pomůžete tak členkám a členům Náčelnictva, aby se s vašimi názory seznámili před samotným březnovým jednáním (13.-15.3.).

 • Seznamte takovou skupinu s tím, proč se těžkými otázkami zabýváme (viz výš). Povědomí a alespoň zběžnou znalost Strategie 2022 předpokládáme (pdf strategické brožury).
 • Diskutujte nad seznamem otázek nebo začněte na zelené louce – cílem je nyní výběr otázek, odpovídat se na ně bude od března dále.
 • Jsou ceněny komentáře k otázkám, jejich podotázky, náznaky odpovědí, jejich možnosti.
 • Teprve po jejich finálním výběru (březen) budou hledány odpovědi a opět se ústřední orgány obrátí do hnutí. Pokud však zazní zajímavé názory na odpovědi, klidně je k otázkám připište.

Celý návrh tohoto procesu je samozřejmě nabídka, budeme rádi za zapojení co nejvíce názorů; vstupy od jakékoliv OJ, skupiny nebo jednotlivce nejsou povinné, ale velmi vítané. Náčelnictvo bude s došlými podněty pracovat na svém zasedání a je zodpovědné za finální výběr.

Výsledky vašeho setkání zašlete v libovolné podobě (textový dokument, fotky flipů) na mail strategie@skaut.cz (za Strategický odbor čte Set a Tom), bude to nahráno do této veřejně sdílené složky.

Plánovaná otevřená setkání:
 • Tábor – 23. 2., 18:00 – 20:30, Skautský dům, Budějovická 990
 • Praha  – 26. 2., 18:30 – 21:00, Skautský institut, Staroměstské nám. 4
 • Plzeň – 26. 2. , 19:00 – 21:00, ORJ Plzeň, Americká 29
 • Praha – 1. 3., 21:00 Vinohradský pivovar, Korunní 106 (pod záštitou odboru Skauting pro všechny)
 • Brno – 5. 3., 18:30, v kanceláři na Údolní 5

b) Zamyslete se samostatně!

Vyplňte tento dotazník.