je nový kurz pro získání kvalifikace Střediskového minima. Nová kvalifikace je určena pro vedoucí středisek i vedoucí jiných organizačních jednotek.

V rámci platformy krajského vzdělávání PoČinu již proběhly dva piloty, nyní jsme udělali velký krok, který vám doufáme přijde VHOD. Kurzy plánujeme organizovat každoročně, minimálně jednou do roka.

Smyslem této vzdělávací akce je pomoci začínajícím střediskovým vedoucí a jejím zástupcům zorientovat se v nové funkci a poskytnout jim základy pro výkon jejich funkce. Proto nečekejte žádné dlouhé nudné přednášky, ale naopak se snažíme akci zaměřit co nejvíce prakticky, například i formou sdílení dobrých praxí vedení střediska.

KDY? 27.-30. září a 12.-14. říjen 2018

KDE? Brno-Bystrc a Skautský institut (Moravské náměstí 12)

PRO KOHO? akce je zaměřeně zejména na začínající činovníky ve funkci, ale věříme, že si zde najdou své i činovníci, kteří už nějakou dobu funkci střediskového vedoucího vykonávají.

pokud stále váháš podívej se na video o kurzu:

Další informace nalezneš na webu pocin.junak-jmk.cz.