Jak jistě víte, kraj může pověřit své členy ke kontrolám táborů. Ačkoliv pro některé sestry a bratry je slovo “kontrola” téměř totéž, co muleta na býka, jejich hlavním smyslem je výměna zkušeností a vzájemná inspirace mezi vedením tábora a pověřeným “kontrolorem”. Kontroly se odehrávají v přátelském duchu a mnohdy jde spíše o návštěvu spojenou s vyplněním krátkého dotazníku, který je zaměřen na celkové zhodnocení chodu tábora. V dotazníku jsou jednotlivé body rozčleněny do čtyř oblastí – organizační, hospodářská, zdravotní a výchovná. Na úvod je třeba poznamenat, že žádná z dosud proběhlých kontrol neodhalila nějaké fatální problémy byť na jediném táboře.

Ačkoliv dnes máme k dispozici poměrně pěkně připravenou metodiku na Skautské křižovatce (http://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/tabory), prošel jsem si výstupy z kontrol táborů v předchozích letech a vytipoval několik častých prohřešků, které se objevovaly často a u různých táborů. Protože tábory se blíží, je právě nyní vhodná doba poukázat na předchozí problémy, aby jste se jich mohli vyvarovat a učinit vaše tábory ještě o kousek lepší.

Na co tedy nezapomenout?

Kritéria organizační:

  • papírová verze schválené hlášenky – ačkoliv dnes lze spoustu věcí řešit přes skautIS, nezapomeňte si s sebou na tábor do dokumentace přiložit i řádně schválenou (a podepsanou) hlášenku tábora
  • zajistěte si povolení vjezdu do lesa/povolení užívání lesa – zejména tam, kde k vašemu tábořišti přijíždíte auty po lesních cestách, neměli byste zapomenout na vyřízení povolení vjezdu do lesa, který vám vydá majitel lesa (velmi často to jsou Lesy ČR), více na http://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/tabory/1284-pred-taborem-povoleni-a-ohlasovani
  • seznam účastníků a prezence – dalším dokumentem, který je vhodné mít v papírové podobě je kompletní seznam účastníků, ideálně rozčleněný na děti a dospělé a také informace o prezenci jednotlivců v jednotlivé dny, neboť někteří účastníci tábor opouští; prezenčku můžete vést alespoň operativně formou poznámek o tom, kdo je mimo tábořiště a po jak dlouhou dobu (alespoň přibližně)
  • dekrety – všichni vedoucí tábora by s sebou měli mít alespoň kopie čekatelských a vůdcovských dekretů, příp. dekret zdravotníka zotavovacích akcí, není vhodné se spoléhat na to, že jej máte doma; osobně doporučuji, aby kopie dekretů činovníků byly shromážděny na jednom místě spolu s další dokumentací k táboru

Kritéria hospodářská

 

  • pokladní kniha – každý tábor má svůj rozpočet, příjmy a výdaje které je třeba sledovat. Častým nešvarem je řešení “krabice od bot”, kdy doklady za nákupy schraňují na táboře pouze do složky a nevedou si průběžně evidenci výdajů a příjmů. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že dohledávání dokladů po táboře je prakticky sysifovský úkol a řádné zpracování pokladní knihy zabere několikanásobně více času, než když pokladní knihu (opět alespoň v papírové podobě) vedete přímo na táboře. 10-15 minut času o poledním klidu nebo v době osobního volna každý den si snad dokáže najít i na tom nejvíce programem nabitém táboře snad každý vedoucí (i ten hlavní, který mnohdy bývá zároveň hospodář). Nepodceňujte proto pravidelnou průběžnou evidenci dokladů již na táboře.
  • seznam inventáře – tábor, to je kromě dětí a programu také spouta materiálu a vybavení, asi nejčastějším nedostatkem, který se při kontrolách táborů objevoval v zápisech byl chybějící seznam inventáře. Nemusíte si evidovat každý hřebík, ale základní soupis vybavení (počty stanů, nářadí, herní náčiní, nádobí a pod.) se opravdu hodí, zejména když po táboře balíte. Nestane se vám tak, že zapomenete na lopatu u latríny, lano zavěšené v lese či kýbl v místě, kde bývala umývárka. Když už nemáte Zodpovědný přistup ke správě střediskového majetku považuji za jednu z důležitých dovedností každého skauta. Opravdoví pedanti na pořádek pak mohou na táborech zavést i seznam vypůjčeného vybavení, aby bylo snadné dohledat, kdo zlomil topůrko od sekyrky, nebo nechal pilu přes noc na dešti.

 

Kritéria zdravotní

  • zdravotní deník – řádně vedený zdravotní deník, do kterého je vhodné evidovat nejen kdo, kdy a kde měl klíště, ale veškerá ošetření provedená jak zdravotníkem, tak samotnými účastníky. Po táboře je pak dobrým zvykem výpisy jednotlivců dávat rodičům. Pečlivě vedené záznamy mohou, v případě zdravotních komplikací u dětí které se vrátily po táboře, pomoci ošetřujícímu lékaři se stanovením diagnózy (což se týká zejména dnes velmi “populární” boreliozy a klíšťové encefalitidy).
  • marodka – nezapomínejte, že marodka by měl být samostatně vyčleněný stan, který není v bezprostřední blízkosti zbytku stanů na náměstíčku. Neměl by to tak být prázdný stan v řadě dalších stanů a neměl by jej “okupovat” ani žádný vedoucí. Kontroly z hygienické stanice to opravdu nerady vidí.

 

Bonus na závěr

V průběhu května se uskutečnilo několik školení krajské hygienické stanice ke zotavovacím akcím. Díky účasti členů z okresů Brno-město a Hodonín máme k dispozici souhrn informací, který je taký vhodné alespoň zběžně pročíst. Naleznete jej na https://drive.google.com/open?id=0B9h3yLl-O2G0YmZwUWNvRV9UZFE

Na úplný závěr bych chtěl všem vedoucím táborů popřát pevné nervy, dobré počasí, hodné děti, sloužící rovery a rangers a hlavně žádné problémy na vašich letošních táborech. Ať se Vám vydaří!

A já neskromně doufám, že se alespoň za některými z vás během léta podívám na návštěvu (nebo na kontrolu ;)).

Vít Rusňák – Virus

předseda KRJ