PA150573Pomalu se nám blíží konec registrace a je možné, že také někteří z vás řeší otázky kvalifikací svých, ostatních vedoucích či uvažují o vzdělávání svých nástupců. Jistě má řada z vás již vyhlédnutý ideální kurz, avšak někteří se teprve rozhodují a hledají kurzy ve svém okolí.
Pro usnadnění práce pro vás přikládáme přehledný seznam kurzů – čekatelských i vůdcovských s drobným doplněním lesními školami, protože ani ostřílení vůdci nemusí na rozšiřování svých obzorů rezignovat!

 

Čekatelské kurzy
ČLK STŘÍBRÁ ŘEKA STŘÍBRNÁ ŘEKA lesní http://kurzy.stribrnareka.cz/upgrade/
ČLK ROZRAZIL lesní http://clkrozrazil.skauting.cz/web/
ČLK SURSUM lesní http://sursum.webnode.cz/
ČLK SELKA lesní http://selka.webnode.cz/
ČLK CORDA lesní http://www.corda.cz/

ČLK ODYSSEA lesní http://odyssea.skauting.cz/
ČLK VLČÁCKÝ LESNÍ KURZ lesní http://vlk.skauting.cz/
ČLK NÁMOŘNÍ AKADEMIE lesní http://na.darkhelm.eu/
ČLK MOA lesní http://krjplzen.cz/aktuality/clk-moa–ils-siwo
ČLK VELKÁ MORAVA VELKÁ MORAVA lesní http://velkamorava.skauting.cz/
ČLK OHITIKA VÝCHODOMORAVSKÁ LŠ lesní http://www.vmls.cz/?page_id=29
ČLK PRAČOLEK lesní http://pracolek.parvula.cz/
ČLK NETOPÝR lesní http://netopyr.premyslaorace.cz/

Vůdcovské kurzy
VLK GONG: http://gong.skauting.cz/
– čistě chlapecký kurz
– specifika kurzu:
• Důraz na osobnost vůdce a přijetí vůdcovství
• Duchovní rozměr skautingu
• Doprovázení

VLK Lyra: http://lyra.skauting.cz/
– čistě dívčí kurz
– přihlašování běží do konce dubna 2015
– max. 2 z jednoho střediska

VLK Velká Morava: http://velkamorava.skauting.cz/
– přihlašování běží
– spojení ČLK a VLK

VLK Quo Vadis: http://quovadis.skauting.cz/
– přihlašování běží

URSUS: http://ursus.skauting.cz/
– původně pro vedoucí světlušek a vlčat, dnes i pro skautky a skauty
– přihlašování běží
– nemusí být povoleno přihlásit víc jak 3 účastníky ze střediska

VLK Gemini Castor: http://verejnost.gewiki.cz/castor/
– spojení VLK a instruktorské lesní školy
– pro rok 2015 naplněn, možnost přihlašování jako náhradníci (přednost pro rok 2016)
– kultura Gemini:
• skauting až na kost
• otázky bez odpovědí
• duchovní život

VLK Polojasno: http://polojasno.parvula.cz/#vod
– přihlašování běží
– spojení ČLK a VLK

Zimní VLK Jasan: https://sites.google.com/a/parvula.cz/jasan/
– přihlašování do 31. 12. 2014

VLK Naboso: http://www.nabosso.cz/vudcovsky-kurz
– měl by proběhnout na jaře 2015

VLK Falconeri: http://www.vmls.cz/?page_id=5
– přihlašování do 15. 3. 2015

Víkendový VK Pavučina: http://pavucina.skauting.cz/web/
– pro letošek běží, další ročník 2015/2016
– 5 víkendů

VLK Stříbrná řeka: http://kurzy.stribrnareka.cz/upgrade/index.php/vdcovsky-lesni-kurz
– hlouběji zaměřen na ekologickou výchovu
– přihlášky do 28. 2. 2015
– max. 2 účastníci z jednoho střediska

LŠ Jiráskovy oblasti: http://www.wabanak.cz/akce/list.php?id=1
– 3 víkendy
– přihlašování do 31. 12. 2014, kapacita pro rok 2015 naplněná

VLK Oikos: http://oikos.skauting.cz/test/
– týmový kurz pro vedení oddílu
– 2015 nebude

VLK Rovel: http://rovel.skauting.cz/
– VLK zaměřený na rovering
– max. 3 účastníci z jednoho střediska
– přihlašování do 31. 12. 2015

Lesní školy
Pro rozšíření obzorů! Min. věk 21 let, složená vůdcovská zkouška.

ZLŠ GONG: http://www.zlsfatra.skauting.cz/index.php
– zimní lesní škola
– pro rok 2014/2015 už běží

Ekumenická lesní škola: http://els.skauting.cz/
– křesťanská lesní škola
– pouze pro chlapecký kmen
– probíhá v sudých letech (letos se nekoná)

Jesenická lesní škola: http://jels.skauting.cz/
– cílem školy:
• Formovat skautské vůdkyně a skautské vůdce, jejich zástupce a nástupce, kteří budou
oddáni myšlence skautingu, a dobře je připravit na praktické vedení oddílu.
• Pomocí tradičních prostředků skautských lesních škol (lesní škola a kurz jako vzorový
tábor, nabitý a náročný program, prastaré skautské rituály apod.) poukázat na tvořivou
sílu skautských tradic.
• Propojovat moderní a tradiční přístup ke skautingu s důrazem na jeho duchovní rozměr.
• V duchu Jinošovského dekretu plnit poslání lesních škol: být strážcem čistoty
skautského hnutí.
• Promýšlet úlohu skautingu v dnešní době.

LŠ PUMILIO: http://www.vmls.cz/?page_id=13
– možnost získat OČK tělovýchova a sport a OČK kultura a estetika
– možnost přípravy a vedení vlastního kurzu
Celou databázi kurzů naleznete také na: http://kurzy.skauting.cz/