web-klavesniceSkautský e-learning najdeš na http://el.skaut.cz/cs/.
V uplynulých měsících byl ORJ Brno-město zaštítěn projekt Skautský e-learning, v rámci kterého byly vytvořeny vzdělávací lekce a videa. Využijte tento způsob, jak se něco nového naučit z pohodlí domova a v čase, který vám vyhovuje.

Ve skautském e-learningu již teď najdete tato témata:

 •  Bezpečnost – co a jak (ne)dělat, aby všechny naše akce byly bezpečné
 • Didaktické metody – zajímavé techniky ke generování nápadů, řešení problémů a hodnocení
 • Kompetenční model – jak vypadají kompetence, k čemu jsou, jak s nimi pracovat
 • Kritické myšlení – nauč se posuzovat zdroje informací, odhalit manipulativní techniky
 • Odměny a tresty – jak zařídit, aby měly skutečný výchovný dopad, jak je (ne)používat
 • Ochrana dětí – co dělat, když máme podezření na ohrožení dětí, jak takovým situacím předejít
 • Personalistika – práce s dobrovolníky, motivace, nástupnictví
 • Plánování – metoda plánování využitelná v oddíle i středisku
 • Propagace a komunikace – jak prezentovat naši činnosti na veřejnosti, jak komunikovat s médii
 • Psychologie – úvod do vývojové psychologie, práce s dětmi se specifickými poruchami učení
 • Skautská výchovná metoda – představení prvků SVM a jejich využití v oddílové činnosti