Milá sestro / bratře,

srdečně Tě zveme na školení k novému Občanskému zákoníku a novým Stanovám, které považujeme za důležité pro činnost vaší jednotky. Školení budou jednodenní a postupně budou probíhat v řadě měst. Můžeš se přihlásit na termín a místo, které Ti nejlépe vyhovuje.

  • Sokolov (4. 10. 2014),
  • Modrá, okres Uherské Hradiště (4. 10. 2014),
  • Liberec (11. 10. 2014),
  • Havlíčkův Brod (18. 10. 2014),
  • Plzeň (25. 10. 2014),
  • Kopřivnice (1. 11. 2014),
  • Brno (8. 11. 2014),
  • České Budějovice (23. 11. 2014),
  • Praha (30. 11. 2014)

Více podrobností k jednotlivým místům, jejich kapacitu a hlavně možnost přihlášení se najdeš na http://skoleni.skauting.cz/

Program bude zaměřen velmi prakticky. Projdeme nové Stanovy a řekneme si, kde se konkrétně co změnilo ve vztahu k organizačním jednotkám, co je třeba řešit a na co si dávat pozor. Lektoři  budou z týmu, který připravoval Stanovy a řešil jejich návaznost na nový Občanský zákoník (NOZ). Představí nám základní principy a názvosloví NOZ, a pak některé oddíly, které se týkají činnosti Junáka. Zejména spolkové právo a rejstříky.

Mnoho zajímavých informací k této problematice, vzory smluv apod. nalezneš už nyní na: http://www.krizovatka.skaut.cz/organizace/dulezite-informace/novy-obcansky-zakonik/

Začátkem října 2014 dostane, spolu s časopisem, každý vedoucí oddílu a každé organizační jednotky (střediska, okresy, kraje) jeden výtisk nových Stanov Junáka, který si s sebou přines na školení, nebo si můžeš stáhnout elektronickou verzi Stanov. Několik jich bude také k dispozici přímo na školeních.

Tento email posíláme Tobě a všem vedoucím skautských středisek, okresů a krajů, jejich zástupcům a organizačním zpravodajům. Pokud je ve Tvém okolí ještě někdo, pro koho by bylo toto školení vhodné určitě mu jej přepošli,  aby mohl využít této příležitosti.

Děkuji, že jsi dočetl/a až sem a těšíme se na společné setkání!

Za přípravný tým

Ludmila Hobzová (Lída)

Kancelář ústředí Junáka
e-mail: ludmila.hobzova@junak.cz
Nechte své dítě VYRŮST VE SKAUTU | www.skaut.cz