Maraton psani dopisu

Stejně jako už několik let, nabízí ústředí i letos oddílům a kmenům (a střediskům, okresům, krajům, regionálním pobočkám Skautského institutu, akcím apod.) zapojení do každoroční prosincové lidskoprávní kampaně Maraton psaní dopisu, pořádané Amnesty International. Maraton je možné snadno uspořádat uvnitř jakékoli skautské jednotky, klidně “jen” pro vlastní členy, klidně i se zapojením veřejnosti. Maraton psaní dopisu je jeho tématikou možné snadno napojit na standardní skautský program pro skautský a roverský věk, a využít jej jako výchovný nástroj pro práci s tématem, které je jinak možná složitější do programu přirozenou cestou dostat.

V letošním roce nově nabízíme možnost uspořádat v regionech workshop pro zájemce o zapojení (typicky pro rádkyně a rádce, oddílové vedoucí, výchovné zpravodaje, aktivní R+R apod.). Hostitelem takového workshopu může být okresní rada ale klidně i rada střediska nebo roverská iniciativa. 

Popis workshopu:

Workshop je určen pro zájemce o uspořádání dopisové akce v rámci prosincové kampaně Maraton psaní dopisu pořádané Amnesty International. Tento workshop byl sestaven dobrovolníky a dobrovolnicemi Amnesty, kteří jsou zároveň skauty, aby pokrýval specifické potřeby skautských oddílů a středisek.

Primárně je workshop určen pro rovery, rangers, vedoucí oddílů, případně klidně i pro přátelé z neskautského prostředí. 

Délka workshopu je 90 – 120 minut (dle domluvy)

Náplň workshopu

  • Vysvětlení lidskoprávních aspektů jednotlivých příběhů zařazených do maratonu
  • Praktické aspekty pořádání dopisové akce
  • Propagace a finanční aspekty pokud bude podpisová akce určena pro veřejnost
  • Jak se vypořádat s případnými problémy a „hatery“

Předpoklady pro uspořádání workshopu:

  • Účast alespoň 12 lidí zastupujících alespoň 4 oddíly
  • Účastníci se dopředu zaregistrují a seznámí s materiály na maraton.amnesty.cz

Workshop je ZDARMA. Své dotazy i zájem o uspořádání workshopu právě u Vás směřujte na michal.horniecky@amnesty.cz.