Bratr Štír byl skautem od roku 1945, stal se činovníkem v okrese Břeclav a na podzim 1968 tomuto okresu také předsedal. Po Sametové revoluci se zapojil do obnovy Junáka, byl zvolen jako předseda krajské rady, v novém tisíciletí spolupracoval i s Lesními kurzy Velká Morava. Rozloučení s bratrem Štírem proběhne v úterý 7.11. ve 14 hodin v obřadní síni ve Staré Břeclavi.

http://plamen.skauting.cz/zemrel-nejstarsi-breclavsky-skaut-bratr-stir/#more-2913