V termínu 29. května až 9. června 2019 se uskuteční čtvrtý ročník festivalu Meeting Brno, který se zaměřuje na mapování a zpřítomnění historie města. Jeho program sestává z diskuzních fór a řady kulturních akcí rozvíjejících hlavní festivalové téma, jímž bude letos vztah svobody a bezpečnosti. Festivalové pořady s domácími i zahraničními hosty si budou klást otázku, co znamená zajištění bezpečnosti ve svobodném státě a jaký význam má zakotvení naší země v Evropské unii a NATO. Pohled však bude směřován i před rok 1989 na připomínku toho, jak se tehdy žilo skupinám osob či jednotlivcům, kteří nezapadali do schématu vytvořeného totalitním režimem, a co jim přinesla listopadová revoluce.
Významnou tradiční součástí festivalu je Pouť smíření upozorňující na vyhnání německojazyčných obyvatel Brna v roce 1945. V sobotu 1. června 2019 se poutníci opět vydají symbolicky v opačném směru z Pohořelic do Brna na Mendlovo náměstí.

Zajímá vás historie našeho regionu a současné společenské dění? Nabízíme vám možnost aktivně se podílet na přípravě a realizaci festivalu! Festival hledá zájemce s organizačními zkušenostmi pro zajištění jednotlivých akcí na dobrovolnické bázi.

Co obnáší dobrovolnictví na festivalu: pomoc při realizaci jednotlivých festivalových programů dle vlastního výběru a časových možností; účast na přípravných koordinačních schůzkách před začátkem festivalu.

Požadavky na dobrovolníky: věk 16+, organizační schopnosti, zodpovědnost, samostatné myšlení, radost z týmové práce.

Co za to: pocit smysluplné činnosti, nové zkušenosti, setkání s inspirativními lidmi, rozšíření obzorů, účast na festivalových akcích dle vlastního výběru, získání praxe v organizaci kulturního projektu (včetně písemného potvrzení o praxi).

Jak se přihlásit: přihlášky s krátkou informací o vás posílejte do konce ledna na e-mailovou adresu hr@meetingbrno.cz, do předmětu uveďte „Dobrovolník“.

Hledá se také koordinátor dobrovolníků: placená pozice spojená s větším časovým zatížením v době festivalu. Požadujeme zkušenosti s vedením týmů, zájem o kulturní projekty, výborné komunikační a organizační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, kreativitu a flexibilitu při řešení problémových situací. Stručný životopis s pár větami o tom, proč se chcete zapojit do týmu festivalu Meeting Brno, posílejte do konce ledna na e-mailovou adresu hr@meetingbrno.cz, do předmětu uveďte „Koordinátor dobrovolníků“.

www.meetingbrno.cz

Ukázka z dokumentárního filmu skautky Veroniky Kupkové, který bude promítnut za přítomnosti autorky v rámci Meetingu Brno ve Skautském institutu Brno v neděli 2. 6. 2019 odpoledne.