Skauting ani přes více než stoletou tradici rozhodně není zastaralou organizací. Důkazem je
především stále narůstající členská základna. Oproti loňskému roku v Jihomoravském kraji
navštěvovalo skautské oddíly 7744 skautů a skautek všech věkových kategorií, tedy o 443
více než vloni nebo dokonce o téměř pětinu více než před třemi lety.

Více informací v přiložené tiskové zprávě níže

TZ_skauti_JMK_2016