Na letní tábory se ve velkém vypravují také jihomoravští skauti a skautky. O prázdninách se do přírody vypraví 4 256 dětí a 1 151 skautských vedoucích. Táborů skautů z jižní Moravy je letos nahlášeno 143. Skautští dobrovolníci pro děti připravili program, který by v kuse mohl trvat téměř 6 let. Celkem totiž děti stráví na letních táborech 2 108 dní. Stejně jako v průběhu roku ve skautském oddíle se i na táboře učí kluci a holky zejména samostatnosti, spolupráci v partě kamarádů, orientaci v přírodě či třeba vaření. A čeká je samozřejmě spousta her.

Nejoblíbenějšími destinacemi zůstávají louky v Jihomoravském kraji a na Vysočině, odcestují také do lesů Pardubického nebo Olomouckého kraje. Oddíl vodních skautů vyrazí například sjíždět řeku Ohři. Na většinu táborů se děti začnou sjíždět už od začátku července. Pokračovat ale budou až do konce prázdnin.

Na bývalé tábořiště se po letech vrátí břeclavský skautský oddíl Plamen. „Letos pořádáme padesátý tábor. Proto jsme se rozhodli opět tábořit na místě, kam jezdili naši členové kdysi. Tábořiště v Senoradech patřilo mezi nejoblíbenější. Chystáme velké oslavy, na které se sjede téměř dvě stě bývalých členů. Bude zajímavé sledovat, jak se propojí bývalí a současní členové oddílu,“ uvedl dlouholetý člen oddílu Štěpán Káňa.

Průměrná délka jihomoravských skautských táborů je 15 dní, najdou se však i tábory, na kterých stráví děti v přírodě i tři týdny. Většinou se jedná o tábory s podsadovými stany nebo indiánskými tee-pee. Skautské letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů. „Skautské tábory schvaluji. Dítě je zpravidla členem oddílu, takže na táboře zažívá to samé, co v průběhu roku a jednotlivé účastníky, děti i vedoucí zná. Je to vhodná volba, zejména jede-li dítě na tábor poprvé,” dodává doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. z Katedry pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové.

Na skautských táborech je důležité také to, že se na něm všichni – přiměřeně svému věku -podílejí. Pomáhají s jeho stavbou, přípravou jídla nebo programu,“ uvádí Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta. Průměrná cena skautského tábora se pohybuje mezi 800 a 1000 Kč za týden, tato výjimečná cenová dostupnost je daná zejména tím, že se jedná o tábory nekomerční a vedoucí na těchto táborech působí jako dobrovolníci, přípravě a pobytu na nich věnují svou vlastní dovolenou.

V České republice vyrazí na letní tábory téměř třicet tisíc dětí.