9. března 2019

Brno – Jihomoravští skauti hlásí plné oddíly, leckde nestačí kapacity vedoucích a kluboven. Skautuje se nejen v krajském městě, ale i v menších obcích. O téměř 7 000 mladších členů se starají téměř tři tisíce dospělých.

 

Členská základna skautských oddílů v Jihomoravském kraji nepřetržitě roste od roku 2011. Jihomoravské oddíly se proto snaží hledat jak místa pro nové klubovny, tak i nové vedoucí, například z řad vysokoškolských studentů či rodičů dětí, které v oddílech skautují.

V roce 2019 vzniklo v jihomoravském kraji 9 nových oddílů, především v menších obcích a na okrajích velkých měst, které dohromady sdružují více než 200 dětí.

Jihomoravští skauti jsou velmi aktivní i v celorepublikové působnosti, a na mezinárodní skautské setkání zvané Jamboree, které se uskuteční v létě 2019 v USA, z Jihomoravského kraje vyrazí 74 skautů a skautek.

 

Skauting je celosvětové hnutí, které usiluje o výchovu a sebevýchovu dětí a mladých lidí. Dětem nabízí dobrodružství v partě vrstevníků, ať už na výletech, táborech či putovních výpravách. Jedním ze základních pilířů je pobyt v přírodě, vedení k samostatnosti a zodpovědnosti za sebe, za druhé i za své okolí. Skauting je zábava, která má smysl a táhne i v 21. století.