PoČin aneb Podpora Činovníků jsou akce pro potkání a podporu všech činovníků a činovnic, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti pro práci na středisku. A to nejen pasivní formou náslechu od přednášejících, ale hlavně formou výměny zkušeností. A krom toho doufáme, že si všichni účastníci odnesou nápady, co na středisku změnit, vylepšit nebo zavést.

Podrobnosti naleznete na webu akce.