Na této stránce naleznete odkazy na vzdělávací akce, které jsou pořádány některou z organizačních jednotek (okresů a středisek) v Jihomoravském kraji TGM. Tyto akce jsou nabízeny i mimo jednotky, které je pořádají. Ačkoliv rádcovské kurzy formálně nepatří mezi vzdělávací akce Junáka, jsou v přehledu zahrnuty taktéž.

Rádcovské kurzy

RK Pyramida

RT Sv. Jiří

Zimní RK Triangl

Čekatelské kurzy

ČLK Trinity

ČLK Velká Morava

ČLK Zvon

Vůdcovské kurzy

VLK Gong

VLK Lyra

VLK Velká Morava

Lesní školy

Ekumenická LŠ

Zdravokurzy

Kurzy pro získání kvalifikace zdravotník zotavovacích akcí

Andula