Základní informace

Jihomoravský kraj TGM je tvořen 5 skautskými okresy a 5 přímo podřízenými středisky. Činnost v kraji řídí krajská rada. Ta je složena ze zástupců okresů a přímo podřízených středisek, volených členů a trojice předsedkyně a dvou místopředsedů. Ti mají k dispozici tým zpravodajů.

Orgány kraje

Sněm kraje

Nejvyšším orgánem kraje je krajský sněm, který se koná v tříleté periodě. Na sněmu probíhají volby do dvou orgánů kraje – krajské rady Junáka (KRJ) a krajské revizní komise (KRK). Delegáty sněmu tvoří členové dosavadní krajské rady a revizní komise a delegáti zvolení na sněmech podřízených OJ.
Kromě voleb bývají na sněmu projednávány témata předsněmovní diskuse, která vrcholí na Valném sněmu Junáka (nejvyšším orgánu Junáka).

Krajská rada Junáka (KRJ)

Krajská rada je tvořena činovníky zvolenými na krajském sněmu

  • Předsedkyně KRJ: Mgr. Žaneta Vítů – Černoška
  • 1. místopředseda KRJ: Ing. Ivo Brzobohatý – Ještěr
  • 2. místopředseda KRJ: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D. – Virus
  • Volení členové KRJ: Bc. Petr Mateleško, Ing. Jana Godarová, Jakub Hruška a Ing. arch. Daniel Šobáň.

a činovníky z titulu funkce, kterými jsou statutární zástupci přímo podřízených OJ. Těmi jsou:

Členy krajské rady jsou také

  • zástupce Kmene dospělých MUDr. Jiří Wolf – Pando
  • a krajský kapitán vodních skautů Michal Kordík – Pytlík.

Pozn.: Zástupci přímo podřízených středisek mají pouze poradní hlas.

Revizní komise kraje (KRK)

  • Ing. Kamil Morong – Slunko (předseda)
  • Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. – Citron
  • Mgr. Petr Kudlička – Albert

Krajská revizní komise je kontrolním orgánem kraje. Kontroluje hospodaření kraje a přímo podřízených organizačních jednotek (okresy a střediska). Vedle kontrolní činnosti také zajišťuje metodickou podporu pro revizní komise těchto jednotek.

Tým zpravodajů krajské rady

Předsedkyně KRJ: Mgr. Žaneta Vítů – Černoška

Řídí zasedání krajské rady a úkoluje tým zpravodajů. Je statutární zástupkyní kraje. Mimo to, díky své civilní profesi advokátky, se na ni můžete také obracet v případě žádosti o právní pomoc.

1. místopředseda KRJ: Ing. Ivo Brzobohatý – Ještěr

Dlouhé roky působil na ORJ Brno – město jako tajemník a zpravodaj pro projekty. V rámci kraje se věnuje přímo podřízeným střediskům. Díky svým dalším funkcím zajišťuje propojení krajské rady na krajský úřad, Asociaci nestátních neziskových organizací JM kraje a Jihomoravskou radu dětí a mládeže. Má řadu zkušeností v oblasti správy základen, nákupu tábořišť, realizace projektů a skautfundingu, které předává do celé organizace.

2. místopředseda KRJ: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D. – Virus

Na krajském sněmu v lednu 2017 si vyměnil funkci s Černoškou. Toho času pracovně ve Francii. Snaží se tak alespoň pomáhat na dálku s podporou členům zpravodajského týmu.

Mediální zpravodajka: Bc. Ema Zezulová – Emuláda

Má na starosti veškeré mediální dění, které odehrává na krajské skautské úrovni. Pokud ale potřebujete poradit s propagací u vás v oddíle či středisku, neváhejte se na ni obrátit. V Břeclavi vede vlčáckou smečku v oddílu Plamen.

Hospodářka: Petra Dufková – Albi

Jejím původním domovem je středisko Dvojka Brno (69. oddíl Modrý delfín), ale už se nějaký ten pátek stará o hospodaření a účetnictví na krajské úrovni. Nově si také osvojila funkci předsedkyně revizní komise v domovském středisku. Znát ji můžete zejména jako tu, co vám opravuje (a vrací) vyúčtování provozních dotací, takže pokud si nevíte rady či si jen chcete být jistí, že vyúčtování (a nejen to) bude v pořádku, klidně ji kontaktujte – nekouše a pomůže!

Organizační zpravodajka: Mgr. Kateřina Zagatová – Káťa

Už nějakou chvíli přesluhuje ve středisku Královo Pole u svého domovského oddílu Zlatý kvítek v Brněnské části Žabovřesky. Momentálně se rozkoukává v registračních a organizačních vodách na kraji. Pokud si nebudete jistí co s registrací a dalšími organizačními věcmi, je tou pravou, na kterou se obrátit.

Zahraniční zpravodajka: Bc. Kateřina Motlová – Káťa

Její domovské středisko je v Ratíškovicích, ale v současnosti žije v Londýně. Rukama ji prochází žádosti na financování účasti na zahraničních akcích a mimo to sleduje dění na skautské mezinárodní scéně. V roce 2015 vedla jihomoravský jamoddíl na světovém skautském jamboree do Japonska.

Zpravodaj pro R&R: Bc. Jan Přibyl – Junior

Je doma ve středisku Kyjov, jako člen Slováckého roverského kmene, avšak v posledních letech působí především na okrese Hodonín, kde se podílí na pořádání rádcovského kurzu, roverského tábora a dalších roverských akcí. Mimo to se také podílí na Jihomoravské Žirafě. Ve funkci zpravodaje pro R&R se bude také podílet na podpoře roverské kategorie v rámci kraje. Proto, pokud budete potřebovat jakékoli rady, či byste potřebovali v této oblasti s něčím pomoci, neváhejte se na něj obracet.

Zpravodaj pro fundrising: Jakub Hruška – Srdcař

Člen nově vzniklého střediska Ignis Brno, který se mimo práci ve družině Tučňáků pro handicapované skauty, věnuje působení v Radě Kaprálova mlýna. Jako volený člen KRJ se věnuje fundraisingu, tedy rozvoji příležitostí získávat externí zdroje pro naší činnost – od malých družinových potřeb po zaštítění velkých krajských akcí. Neváhejte ho oslovit s prosbou o pomoc při vyřízení dotací, hledání další zdrojů a podobně.

Zpravodaj pro vzdělávání/výchovu: Ing. arch. Daniel Šobáň – Dan

Ve skautském životě je nyní aktivní jako instruktor ČLK Trinity. Dříve organizátor regionálních, celostátních i mezinárodních akcí, koordinátor nového roverského programu, výchovný zpravodaj okresu. Jako zvolený člen KRJ se věnuje problematice vzdělávání činovníků.

Zástupce kraje v Náčelnictvu: Ing. Roman Dvořák – Rejpal

Rejpal je těžká váha skautské byrokracie. Zastupuje zájmy kraje v Náčelnictvu. Mimo to je dlouholetým vedoucím vzdělávacího kurzu pro organizační a hospodářské činovníky MUŠKA.

Asistentka KRJ: Ing. Svatava Hradecká – Ťava

Ťava nám zajišťuje (nejen) administrativní zázemí pro činnost krajské rady a týmu zpravodajů. Zpravodajům poskytuje administrativní podporu a řeší spoustu provozních úkolů spojených s chodem krajské rady.