Základní informace

Jihomoravský kraj TGM je tvořen 5 skautskými okresy a 5 přímo podřízenými středisky. Činnost v kraji řídí krajská rada. Ta je složena ze zástupců okresů a přímo podřízených středisek, volených členů a trojice předsedkyně a dvou místopředsedů. Ti mají k dispozici tým zpravodajů.

Orgány kraje

Sněm kraje

Nejvyšším orgánem kraje je krajský sněm, který se koná v tříleté periodě. Na sněmu probíhají volby do dvou orgánů kraje – krajské rady Junáka (KRJ) a krajské revizní komise (KRK). Delegáty sněmu tvoří členové dosavadní krajské rady a revizní komise a delegáti zvolení na sněmech podřízených OJ.
Kromě voleb bývají na sněmu projednávány témata předsněmovní diskuse, která vrcholí na Valném sněmu Junáka (nejvyšším orgánu Junáka).

Krajská rada Junáka (KRJ)

Krajská rada je tvořena činovníky zvolenými na krajském sněmu

  • Předseda KRJ: Ing. Martin Hovorka – Maho
  • Místopředseda KRJ: Ing. Michal Zedníček – Pešni
  • Volená členka KRJ: Mgr. Eva Indrová

a činovníky z titulu funkce, kterými jsou statutární zástupci přímo podřízených OJ. Těmi jsou:

Pozn.: Zástupci přímo podřízených středisek mají pouze poradní hlas.

Revizní komise kraje (KRK)

  • Mgr. Pavel Blažík – Rep (předseda)
  • Mgr. Zuzana Šabatová – Yuyka
  • Mgr. Petr Kudlička – Albert
  • Bc. Oldřiška Skočíková – Olina

Krajská revizní komise je kontrolním orgánem kraje. Kontroluje hospodaření kraje a přímo podřízených organizačních jednotek (okresy a střediska). Vedle kontrolní činnosti také zajišťuje metodickou podporu pro revizní komise těchto jednotek.

Tým zpravodajů krajské rady

Předsedkyně KRJ: Ing. Martin Hovorka – Maho
Místopředseda KRJ: Ing. Michal Zedníček –  Pešni
Hospodářka: Ing. Petra Dufková – Albi

Jejím původním domovem je středisko Dvojka Brno (69. oddíl Modrý delfín), ale už se nějaký ten pátek stará o hospodaření a účetnictví na krajské úrovni. Nově si také osvojila funkci předsedkyně revizní komise v domovském středisku. Znát ji můžete zejména jako tu, co vám opravuje (a vrací) vyúčtování provozních dotací, takže pokud si nevíte rady či si jen chcete být jistí, že vyúčtování (a nejen to) bude v pořádku, klidně ji kontaktujte – nekouše a pomůže!

Asistentka KRJ: Ing. Svatava Hradecká – Ťava

Ťava nám zajišťuje (nejen) administrativní zázemí pro činnost krajské rady a týmu zpravodajů. Zpravodajům poskytuje administrativní podporu a řeší spoustu provozních úkolů spojených s chodem krajské rady.