Pro koho je Žirafa

 

 

Žirafa je určena především rádcům a rádkyním z Jihomoravského kraje, kteří se aktivně podílejí na vedení dětí a přípravě družinového programu, všem, kteří potřebují “dobít baterky”, odreagovat se a zažít program v partě nových lidí. V případě zájmu uvítáme i rádkyně a rádce z krajů, ve kterých Žirafa neprobíhá.

 

  • Věk účastníka: 14-16 let
  • Člen Junáka – svazu skautů a skautek ČR
  • Zaplacení účastnického poplatku 600 Kč
  • Kapacita: 25 účastníků

 

Žirafa není určena novým rádcům a nemá zastupovat rádcovské kurzy. Akce je charakteristická také tím, že se jí lze zúčastnit pouze jednou (tzv. princip prvoúčasti).