Kontakt pro média

Kontakt s médii zprostředkovává mediální zpravodajka kraje

Mgr. Klára Procházková

Tel.: 775 941 012

E-mail: klara.prochazkova@skaut.cz