Krajské akce

Jihomoravský skautský kraj každoročně zaštiťuje nebo pod svou hlavičkou pořádá hned několik akcí.

Krajská letní fotosoutěž je soutěž, kterou vyhlašuje předsednictvo krajské rady vždy začátkem léta. Jejím cílem je pobídnout skautky a skauty z celého kraje, aby s ostatními sdíleli fotky ze svých táborových (i jiných letních) dobrodružství. Přihlášená díla naleznete zde.

Smyslem této vzdělávací akce je pomoci začínajícím střediskovým vedoucím a jejich zástupcům zorientovat se v nové funkci a poskytnout jim základy pro výkon jejich funkce. Proto nečekejte žádné dlouhé nudné přednášky, ale naopak se snažíme akci zaměřit co nejvíce prakticky, například i formou sdílení dobrých praxí vedení střediska. Akce sice není zakončena žádnými zkouškami, po absolvenci celého programu se nicméně můžeš těšit na rozšíření své kvalifikace právě o kvalifikaci Střediskové minimum. Akce je zaměřena zejména na začínající ve funkci, ale věříme, že si zde najdou své i činovníci, kteří už nějakou dobu svou funkci vykonávají. Více infromací na webu akce.


Žirafa je motivační a zážitkové setkání pro rádce a rádkyně konající se o pololetních prázdninách. Nabízí odreagování, inspiraci, poznávání sama sebe i spoustu dalších lidí s podobným myšlením. Pomůže v orientaci a práci s programem, představí netradiční činnosti, které lze použít při tvorbě programu pro družinu i oddíl. Zúčastni se i Ty!


Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek

Krajské kolo ZVaSu se uskuteční 7. – 9. 6. 2024 na Kaprálově mlýně.

Krajské kolo Svojsíkova závodu

Krajské kolo SZ se uskuteční na jaře 2025.