Krajské akce

Jihomoravský skautský kraj každoročně zaštiťuje nebo pod svou hlavičkou pořádá hned několik akcí.

Smyslem této vzdělávací akce je pomoci začínajícím střediskovým vedoucím a jejich zástupcům zorientovat se v nové funkci a poskytnout jim základy pro výkon jejich funkce. Proto nečekejte žádné dlouhé nudné přednášky, ale naopak se snažíme akci zaměřit co nejvíce prakticky, například i formou sdílení dobrých praxí vedení střediska. Akce sice není zakončena žádnými zkouškami, po absolvenci celého programu se nicméně můžeš těšit na rozšíření své kvalifikace právě o kvalifikaci Střediskové minimum. Akce je zaměřena zejména na začínající ve funkci, ale věříme, že si zde najdou své i činovníci, kteří už nějakou dobu svou funkci vykonávají. Více infromací na webu akce.


Žirafa je motivační a zážitkové setkání pro rádce a rádkyně konající se o pololetních prázdninách :)Nabízí odreagování, inspiraci, poznávání sama sebe i spoustu dalších lidí s podobným myšlením.Pomůže v orientaci a práci s programem, představí netradiční činnosti, které lze použít při tvorbě programu pro družinu i oddíl. Zúčastni se i Ty!


Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek

Krajské kolo ZVaSu se uskuteční na jaře v roce 2024.

Krajské kolo Svojsíkova závodu

Krajské kolo SZ se uskuteční na jaře v roce 2023.