Krajské vyznamenání

Kdo může dostat medaili a za co?

Medaili Jihomoravského kraje TGM lze udělit členům i nečlenům organizace Junák starším 18 let (lze i “in memoriam”) za výraznou podporu a podíl na rozvoji skautingu v kraji.

A to zejména za:

  • vysoce aktivní činnost sloužící společným zájmům a potřebám kraje,
  • dlouhodobou nebo významnou podporu potřebám skautingu v kraji,
  • pořádání a vedení skautských aktivit většího rozsahu a významu na úrovni kraje
  • vzornou práci v orgánech kraje i jemu podřízených organizačních jednotek,
  • za odpovědné vedení či spoluvedení vzdělávacích akcí s krajským dopadem,
  • za příkladnou reprezentaci kraje a za jiné významné činy a zásluhy.

Podrobné informace je možné nalézt ve vyhlášce k vyznamenání pod tímto odkazem.

Pro schválení udělení medaile krajskou radou je nutné nejdříve vyplnit tento formulář.

Tipy na co si dát pozor při psaní návrhu na vyznamenání, najdete v metodice na Křižovatce.