Krajská rada

Vedení kraje

O fungování skautingu na krajské úrovni se stará celá řada dobrovolníků. Jejich cílem je především podporovat skautskou činnost oddílů a středisek v Jihomoravském kraji, a to po všech možných stránkách. Tohle jsou oni!

Martin Hovorka – Maho

Předseda krajské rady

hovorka@skaut.cz

Michal Zedníček – Pešni

Místopředseda krajské rady

michal.zednicek@gmail.com

Petra Dufková – Albi

Hospodářka kraje

albi@skaut.cz
723 026 064

Klára Procházková – Rajče

Mediální zpravodajka kraje

klara.prochazkova@skaut.cz
775 941 012

Krajská rada podporuje činnost okresů a přímo podřízených středisek a pomáhá jim, kde se dá. Zejména pak schvaluje dotace, pořádá kurz střediskového minima nebo podporuje finančně rádcovské kurzy či skautské akce regionálního významu. Je také zodpovědná za pořádání skautských krajských závodů.

Volení členové krajské rady
  • Eva Indrová
Předsedové okresů
Vedoucí přímo podřízených středisek*

* Vedoucí přímo podřízených středisek mají pouze poradní hlas.

Revizní komise

Revizní komisi tvoří nezávislí kontroloři, kteří dohlíží na kraj v oblastech hospodaření, rozpočtu, fungování krajské rady a dodržování předpisů.

Pavel Blažík – Rep

předseda revizní komise

Oldřiška Skočíková – Olina

členka revizní komise

Zuzana Šabatová – Yuyka

členka revizní komise

Petr Kudlička – Albert

člen revizní komise