Tiskové zprávy

12. 11. 2021

Vyškovští skauti slavnostně otevírají nový Skautský dům

Ze stavebních buněk z 80. let částečně pasivní dřevostavba. Tak by se dala ve zkratce popsat proměna, kterou si prošla klubovna vyškovských skautů. Slavnostního otevření se dočká již 20. listopadu 2021. Stavba s šestnácti miliónovým rozpočtem neposlouží pouze jako skautské útočiště, ale najde zde své místo i Mateřské centrum Radost a další volnočasové aktivity.

Po 10 letech snahy se vyškovští skauti konečně dočkají nové klubovny. Dosud sídlili ve více než 40 let staré provizorní dřevostavbě, která ještě v 80. letech byla využívána jako útočiště pro stavební dělníky. Po třiceti letech ale klukům a holkám začaly padat stropy na hlavu a přestávala jim stačit i kapacitně. Stavba nové klubovny trvala rok a její slavnostní otevření skauti plánují na sobotu, 20. listopadu od 12:30.

Kromě slavnostního otevření klubovny návštěvníky čeká i její komentovaná prohlídka. Nebude chybět ani doprovodný program pro děti, drobné občerstvení a možnost zakoupení upomínkových předmětů.

Netradiční moderní budova byla projektována s důrazem na funkčnost a potřeby skautských oddílů. 4 oddělené klubovny poskytnou zázemí pro činnost více jak 250 skautů ze 7 skautských oddílů. Součástí každé z kluboven je i takzvaná pobytová galerie, která nabízí útulný prostor ve druhém patře. Vizí skautského domu je, aby co nejvíce žil skautskými i jinými veřejnými aktivitami. Dopolední činnost mateřského centra se tak bude doplňovat s odpoledním programem skautských oddílů.

“Nový skautský dům mohl vzniknout především díky dlouhodobě dobře fungujícím dětským oddílům. Nové zázemí je další energií pro spoustu skautských dobrovolníků a příležitostí, jak dále rozvíjet svoji činnost. Po převzetí stavby nás čeká ještě realizace vnitřního vybavení a nábytku, kterou si budeme dělat z velké části svépomocí a rozdělíme ji na více etap v průběhu několika dalších let, podle toho, jak se nám bude dařit získávat finance.” Uvedl Petr Kudlička, vedoucí skautského střediska ve Vyškově.

Myšlenka postavit novou klubovnu vyškovské skauty napadla již v roce 2012. Tehdy byla vypsána první architektonická soutěž, ze které vyšlo několik návrhů. Až o sedm let později se skautům podařilo získat výraznou finanční podporu od města Vyškov a Jihomoravského kraje. Nezanedbatelnou část rozpočtu tvořilo i velké množství drobných darů. Prostřednictvím darujme.cz se skautům a skautkám v rámci dvou navazujících sbírek podařilo získat téměř 750 tisíc korun od více jak 500 podporovatelů.

Klára Smejkal

Mediální zpravodajka krajské rady Junáka Jihomoravského kraje

Tel.: 775 941 012


23. 6. 2020

Koronavirus jihomoravské skauty nezastavil. Chystá se rekordní počet táborů

I za zpřísněných hygienických opatření, která se letos pojí se všemi letními tábory pro děti a mládež, vyrazí skauti z jihu Moravy na rekordních 159 táborů. Víc než zostřená protiepidemická opatření, je na řadě míst trápí kůrovec a sucho.

Kůrovec dal zabrat třeba tábořištím na Vysočině, zejména těm na Třebíčsku. „Smrky v okolí našeho tábořiště sežral kůrovec. K jejich úplnému vykácení bohužel zatím nedošlo, suché stromy stojí všude v okolí tábořiště, praskají a padají. Je to velmi nebezpečné,“ říká vedoucí brněnského skautského střediska Ignis Martin Kyselák.

Zkázu tábořiště ve Valdíkově, kam jezdí skauti ze střediska Ignis už 16 let, mají pomoci odvrátit nově vysazené stromy. „Na jaře jsme vysadili celkem 434 stromů. Jde o kombinaci jasanů, jilmů, buků, smrků, borovic, lip, jedlí a jeřábů. Vyrostou sice až za 20 let, ale je to investice do budoucna,“ věří Kyselák.

Dubnové a květnové sucho málem způsobilo, že nově vysazené stromky zahynuly. Aby se to nestalo, jezdili je skauti každý týden zalévat. V časech, kdy si měli lidé držet kvůli epidemii koronaviru odstup od ostatních, si vypomohli rodinnými brigádami, aby se na tábořišti nepotkávali s ostatními. „Současné deště nám hrají do karet,“ chválí si Kyselák. Další péči o stromky už mohou v případě potřeby skauti zajistit během táborů, které se na louce vystřídají dva, každý v délce tří týdnů.

Sucho pak znesnadňuje skautům tábory již několik posledních let, a to hlavně na tábořištích, kde až donedávna měli jako hlavní zdroj pitné vody vodu ze studánky. “Za normálních okolností se snažíme mít tábor co nejvíce v souladu s přírodou a auta či jiná technická vybavení se snažíme používat jen minimálně. Studánka, za kterou jsme chodili pěšky s kárkou, nám ale před rokem téměř vyschla a my tak pro ni musíme jezdit autem do vesnice,” říká vedoucí jednoho z břeclavských skautských oddílů Richard Hladký a dodává, že doba načerpání 150 litrů vody se z původní půl hodiny zvýšila na hodiny tři. Kromě toho se ale ve studánce začaly díky teplu množit nebezpečné bakterie, takže voda z ní přestala být pitná docela.

I přes ztížené podmínky letos skauti z jižní Moravy pořádají celkem 159 táborů, což je nejvíce za posledních deset let. Radost z pobytu v přírodě i hromada zážitků tak čeká na necelých 5 tisíc dětí, které na táborech stráví dohromady 73 977 dnů. Starat se o ně bude ve svém volném čase přes 1300 vedoucích.

Výrazně vzrostl zejména počet táborů pořádaných brněnskými skauty. S nimi letos za letním dobrodružstvím vyrazí přes 2 000 dětí a táborů se chystá 67 oproti loňským 57. Na táborech děti stráví v součtu 33 218 dnů, dalších 8 603 dnů dobrovolnické práce jim ve svém volném čase věnuje více než pětistovka brněnských skautských vedoucích.

COVID zhatil mezinárodní tábory

Naopak o tábory letos přijdou na skautské základně Kaprálův mlýn, kterou skauti provozují nedaleko Ochozi u Brna. Na louky u základny každoročně jezdí tábořit zahraniční skauti. Kvůli koronaviru letos nepřijedou, a tak základna přišla s náhradním plánem. “Nově letos nabízíme příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let. Chtěli jsme je začít nabízet už dlouho a letošní rok nám dal příležitost se do jejich přípravy naplno pustit. Letos také výjimečně nabízíme možnost pronájmu mlýna pro firemní akce nebo skupinové rekreace,” uvedl Tomáš Kozel, ředitel základny, která jinak slouží jako středisko ekologické výchovy a mezinárodní skautské centrum.

Klára Procházková

Krajská rada Junáka Jihomoravského kraje

Tel.: 775 941 012


9. 3. 2020

Skautů v Jihomoravském kraji je přes deset tisíc. Klubovny nestačí.

V Jihomoravském kraji je rekordních 10 294 skautů. Vyplývá to z výsledků letošní registrace. Čísla potvrzují dlouholetý zájem o skauting v Česku. Každoroční nárůst členů ale naráží na kapacity kluboven i počty vedoucích. Právě ke stavbám či velkým rekonstrukcím objektů, kde se skauti schází, se proto na jižní Moravě chystá hned několik středisek.

Příkladem jsou třeba skauti z Vyškova, kteří sídlí ve dřevěných stavebních buňkách ze 70. let. „Naše současná klubovna je na hranici životnosti a poslední roky se proto uchylujeme jen k udržovacím opravám,“ konstatuje zástupce vedoucího střediska Jan Knob. Dodává, že již 10 let je v plánu stavba nové klubovny, která by skautům měla sloužit lépe. Cena nového objektu, ve kterém má částečně sídlit i vyškovské mateřské centrum, by měla vyjít na 12 miliónů. Že by se záměr mohl podařit se poprvé začalo jevit před rokem, kdy se vyškovským skautům podařilo získat dotaci 4 milióny od města. O dalších 4 miliónech jedná místní organizace s krajem. Zbývající třetinu částky by skauti rádi pokryli z prostředků soukromých dárců a z vlastních našetřených zdrojů. „Letos to konečně vypadá, že by se po dlouhých deseti letech mohl náš záměr začít realizovat. V současné době dovyřizujeme poslední dokumenty, abychom získali stavební povolení, a je velmi reálné, že na podzim začneme stavět,“ uzavírá Jan Knob. Stavební práce v nejbližší době čekají i skauty v Brně – Židenicích. Díky projektu participativního rozpočtu, které město Brno každoročně vypisuje, se jim totiž podařilo získat tři miliony na přestavbu chátrajících kluboven, které sídlí pod Bílou horou.

Záměr postavit novou skautskou klubovnu leží již delší dobu v hlavách také skautům z Boskovic na Blanensku. „V našem jedenáctitisícovém městě je celkem 484 skautů a klubovny nám kapacitně vůbec nestačí. I proto bychom si už delší dobu přáli postavit něco jako skautský dům, kde by se mohli scházet všichni boskovičtí skauti,“ vysvětluje zástupce boskovického střediska Václav Klíč a dodává, že v současné době se oddíly schází v několika různých objektech po městě. Aktuálně se podle něj rýsuje alespoň provizorní řešení. Skauti by se totiž mohli prozatím přemístit do prostorů bývalého Dvořáčkova mlýna. Tedy objektu, na jehož místě původně město plánovalo postavit sportovní halu. Od záměru ale později upustilo a nyní hledá jeho nové využití.

Případů, kdy je zájem o skauting ve městě tak velký, že klubovny přestávají kapacitně stačit, je ale v Jihomoravském kraji celá řada. „Za posledních 10 let počet skautů v Jihomoravském kraji narostl o čtyři a půl tisíce. Moc nás takový úspěch těší, zároveň si ale uvědomujeme, že se díky stavu a velikosti některých našich kluboven pohybujeme na hraně kapacit. Tím, že jsme navíc nezisková organizace, ve které veškerá práce stojí na dobrovolnících, utáhnout finanční stránku rekonstrukcí je poměrně náročné,“ vysvětluje předseda krajské rady Junáka Martin Hovorka.

V Jihomoravském kraji aktuálně působí celkem 246 oddílů. Počty členů jednoho oddílu se pohybují od desítek až k nižším stovkám členů. Kromě rekonstrukce kluboven tak často skauti hledají i vedoucí, kteří by jim s vedením oddílů mohli pomoci.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 11 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Klára Procházková

Krajská rada Junáka Jihomoravského kraje

775 941 012