Tiskové zprávy

27. 6. 2023

Skauti na jižní Moravě chystají 189 letních táborů pro téměř 6 tisíc dětí

Skautské letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti skautských oddílů. Na jižní Moravě na ně letos vyrazí 5782 dětí. Starat se o ně budou přes dva tisíce vedoucích bez nároku na odměnu. Skauti každoročně pořádají nejvíce táborů v Česku: letos jich je dohromady 1200. Dětem přináší zážitky a zábavu v partě dobrých kamarádů, pro rodiče je výhodou především dlouhodobý vztah s vedoucími. 

“Mně se na táboře hodně líbí vaření, protože je hezké pozorovat lidi, když uvaříme něco, co jim chutná a taky se naučím nějaké nové recepty. Stejně tak mě hodně baví kreativita našich starších skautů, který každý rok výmýšlí něco nového. Na minulých táborech si vyrobili třeba ledničku nebo udírnu. Taky mě hodně baví adrenalin, který zažívám při nočních hlídkách,” říká 9letý Erik Preiss, člen 13. skautského střediska Hiawatha v Brně. 

Skautské tábory se konají v přírodě bez přístupu k elektřině, přičemž skautky a skauti zpravidla spí ve stanech s podsadou či indiánských týpích, které si postaví na zelené louce. Průměrná délka skautských táborů oddílů z jižní Moravy je 14 dní, některé oddíly ale táboří i tři nebo čtyři týdny,“ uvádí tisková mluvčí Jihomoravských skautů Klára Smejkal. 

“Já se hodně ztotožňuji s morálníma hodnotama, které skauti zastávají. Druhý důvod, proč Erika ráda posílám na skautský tábor pro mě představují jeho skautští vedoucí, kterým plně důvěřuju a vím, že ať je jakýkoliv problém, můžu se spolehnout, že to vyřešíme. V neposlední řadě jsem pak ráda, že se moje městské děti dostanou do přírody, kde jsou bez mobilů, učí se pracovat se dřevem, vařit, stavět stan, pracovat rukama a zároveň tráví čas s kamarády, se kterými se vídají i v průběhu roku,” říká Erikova maminka Lenka Preiss.


Na kluky a holky čeká na skautském táboře nabitý program. Aktivity jsou často zarámované celotáborovou hrou, která pracuje s dětskou fantazií. Kromě toho se děti učí novým dovednostem a starají se o samotný chod tábora. Nakupují, zatápí v kamnech, připravují jídlo, řežou dřevo nebo chystají program pro ostatní. 

„Všechny táborové činnosti, se kterými se kluci a holky setkají mají za cíl odrážet principy, na kterých je založena skautská výchova: tedy vést kluky a holky k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině,“ dodává vedoucí Jihomoravské rady Junáka Martin Hovorka.  

Fotografie pro vaše využití: 

https://junak-jmk.cz/terminy-a-akce/propagacni-fotografie/, prosíme o uvedení autora/ky fotek

Kontakt: Klára Smejkal, mediální zpravodajka Jihomoravského kraje | tel. +420 775 941 012 | mail: klara.smejkal@skaut.cz


27. 2. 2023

Počet skautek a skautů na jižní Moravě opět vzrostl. Za poslední rok vznikla nová střediska v Rosicích u Brna a v Lulči

Na jižní Moravě za poslední rok opět vzrostl počet skautek a skautů. Aktuálně se tak ke skautským hodnotám v Jihomoravském kraji hlásí 11 871 lidí, což je o 427 více než loni. V řadě jihomoravských obcí je zájem o skauting setrvale vysoký. Mnoho oddílů hlásí úplné naplnění kapacit a pro nové zájemce vytváří čekací listiny. Jiné oddíly či střediska situaci řeší dělením. Jen za letošní rok tak na jihu Moravy vznikla dvě nová skautská střediska. Jedním z nich je přístav vodních skautů v Lulči, který se oddělil od střediska ve Vyškově, druhým pak středisko v Rosicích u Brna, které se oddělilo od střediska ve Vranovicích.

Vedoucí nového střediska v Rosicích Petr Sůkal, jeho manželka Kateřina a jejich kamarádka Barbora Janková se skautingu věnují velkou část svého života – nejdříve v Břeclavi, později ve Vranovicích. Když se ale před deseti lety přestěhovali do Rosic u Brna, žádní skauti zde tou dobou nebyli. Rozhodli se proto, že zde založí nový oddíl. Již v té době v nich ale zrála myšlenka, že by bylo pěkné, kdyby z něj později vzniklo oddílů několik a oni si tak mohli založit skautské středisko. Vzhledem k nízkému počtu členů to ale zpočátku zůstávalo pouhou představou.

Situace se nicméně postupem času měnila a zájem o skauting ve městě rostl. V současné době tak lze v Rosicích napočítat více než 80 skautek a skautů. “Situace nabrala na obrátkách zhruba před třemi lety, kdy nám konečně dorostla generace nových vedoucích, kteří do oddílu začali chodit jako děti v době, kdy jsme ho zakládali,” líčí Petr Sůkal a dodává, že dokonce museli začít řešit nové prostory, kde by se mohli scházet. “Doteď jsme totiž měli k dispozici místnost na místní faře, ale ta nám postupně přestala kapacitně stačit. V současné době se tak chystáme na opravy staršího domu, který jsme pro tento účel dlouhodobě pronajali.” Rekonstrukci plánují především svépomocí a finanční podporu zatím shání, kde se dá.

Klíčová je pro ně především spolupráce s vedením města, které jim letos poskytlo dotaci zhruba ve výši 190 tisíc korun, mimo jiné na první etapu oprav domu. Právě místní středisko je tak jedním z dobrých příkladů toho, že skautingu se často daří velmi dobře tam, kde má podporu v místní samosprávě, tedy obce či kraje. Zásadním způsobem totiž mohou pomoci oddílům k dobrému zázemí – klubovnám pro pravidelnou a základnám pro víkendovou činnost a vzdělávací kurzy.

Skauting stojí po celou svou více než stoletou historii na unikátní Skautské výchovné

metodě. Mezi její principy patří například, že staví výchovu na hodnotách,

využívá učení zkušeností nebo že kluci a holky fungují v menších týmech, v nichž rozvíjí schopnost spolupráce i vzájemné domluvy. Skauti se také aktivně zajímají o své okolí a pravidelně se zapojují do snah zlepšovat svět kolem sebe.

V tomto ohledu se skauti a skautky z jižní Moravy v současné době především zapojují do koordinace skautské sbírky výhřevných svíček (a materiálu na jejich výrobu), které ve spolupráci se Skautským institutem v Brně a brněnským ženským vzdělávacím spolkem Vesna doručují do válkou zasažené Ukrajiny. Sbírka prozatím trvá do 7. března a veškeré informace k jejímu konání je možné najít zde: https://www.skaut.cz/svickyproukrajinu 

Za jihomoravské skauty

Klára Smejkal – mediální zpravodajka kraje

Tel. číslo: +420 775 941 012

Za jihomoravskou část sbírky svíček pro Ukrajinu

Vít Burian – mediální zpravodaj pro okres Brno – město

Tel. číslo: +420 603 997 337


6. 12. 2022

Betlémské světlo dorazí do Česka 10. prosince. O týden později ho skauti rozvezou po celé zemi

Betlémské světlo přivezou čeští skauti z Vídně 10. prosince. Moderní symbol Vánoc dorazí do Česka už po čtyřiatřicáté. 17. prosince ho pak dobrovolní skautští kurýři rozvezou vlaky po celé zemi. Od tohoto dne bude k dispozici na celé řadě lokálních akcí.

Cestu z Betléma do Vídně absolvuje plamínek letecky. 10. prosince ho pak rakouští skauti předají skautským delegacím z celé Evropy ve vídeňském kostele Neuottakring při ekumenické bohoslužbě. Odsud čeští skauti dovezou Betlémské světlo do Brna. Z Vídně pojedou světlonoši vlakem RJ 370 Vindobona, který do Brna dorazí v 18:36. O den později skauti plamínek slavnostně předají biskupovi v katedrále sv. Petra a Pavla. Slavnostní mše se uskuteční v 9:00 dopoledne.

Na mnoha místních akcích si budou moci Betlémské světlo lidé připálit a odnést do svých domovů. Aktualizovaný seznam všech místních akcí najdete zde: https://www.betlemskesvetlo.cz/rozvoz-a-mistni-akce/

Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě znamená stát se součástí nekonečného řetězu míru a radosti. “Letos více než kdy jindy vnímáme Betlémské světlo jako poselství míru a jsme v myšlenkách se všemi lidmi, na které dopadají důsledky válečných konfliktů ať už na Ukrajině nebo kdekoliv jinde na světě,” dodává hlavní koordinátor Betlémského světla Jiří Dorazil.

Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do rakouského Lince. K nám se Betlémské světlo dostalo hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády, a to do Českých Budějovic a do Prahy. V roce 1990 se s myšlenkou Betlémského světla seznámili brněnští skauti na mezinárodním setkání skautů a skautek z celého světa ve Vídni a již na podzim téhož roku začali připravovat českou verzi.

Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku jako součást charitativní akce Světlo ve tmě, která pomáhala lidem se zrakovým postižením. Organizátoři sbírky hledali způsob, jak poděkovat lidem, kteří do sbírky přispěli. Nakonec pro ně začali dovážet plamínek zapálený v Betlémě. Předávání světla se odtud díky skautským organizacím rozšířilo do celého světa.

Klíčová data:

10. prosince – slavnostní ekumenická bohoslužba ve Vídni, kde čeští skauti světlo převezmou, a ještě ten den ho dovezou do Brna (vlak RJ 370 Vindobona, předpokládaný čas příjezdu: 18:36)

11. prosince | 9:00 – slavnostní bohoslužba v brněnské katedrále Petra a Pavla, skauti předávají Betlémské světlo biskupovi

17. prosince – dobrovolní skautští kurýři rozváží Betlémské světlo vlaky po celé republice

17. prosince – 24. prosince – Betlémské světlo je předáváno na místních akcích v regionech. Jejich seznam najdete zde: https://www.betlemskesvetlo.cz/rozvoz-a-mistni-akce/ 


4. 4. 2022

Skauti na jižní Moravě staví nové klubovny i pomáhají Ukrajině. Přibylo jich meziročně nejvíce za posledních 20 let

Na jižní Moravě vzrostl počet členů skautského hnutí meziročně nejvíce za posledních 20 let. Konkrétně o 9,6 procenta. Aktuálně se tak ke skautským hodnotám v Jihomoravském kraji hlásí 11 444 skautů a skautek. V řadě jihomoravských obcí je zájem o skauting setrvale vysoký. Mnoho oddílů hlásí úplné naplnění kapacit a pro nové zájemce vytváří čekací listiny. Jiné oddíly situaci řeší dělením. I díky vysokému počtu nováčků skautům a skautkám přestávají stačit klubovny, případně bojují s jejich špatným stavem. 

Skautingu se zároveň daří tam, kde má podporu samosprávy, ať už obce či kraje. Zásadním způsobem totiž mohou pomoci oddílům k dobrému zázemí – klubovnám pro pravidelnou a základnám pro víkendovou činnost a vzdělávací kurzy.

Na novou klubovnu se těší například skauti z brněnských Židenic. V roce 2018 podali návrh do participativního rozpočtu, aby staré klubovny ze 70. let nahradily modernějšími prostory. V únoru letošního roku začaly bourací práce, hotovo by mělo být do podzimu. Zatím se žideničtí skauti a skautky provizorně schází v židenickém Dělnickém domě a dalších náhradních prostorách zapůjčených od městské části či rodičů. S novým školním rokem by se snad už mohli zabydlet v nových klubovnách, kde, jak doufají, najdou díky smlouvě s radnicí místo jak oni, tak i další mládežnické organizace.

V Brně počet skautů a skautek překročil čtyři tisíce, organizace má nyní jen v jihomoravské metropoli 4 182 členů. Skautingu se daří především v místech, kde měla střediska lidské kapacity a prostory na to, aby vznikl nový oddíl. V Brně takových nových skautských oddílů oproti minulému roku přibylo pět. Jedním z nich je například 20. dívčí oddíl v městské části Kohoutovice. “Vzešel z našeho oddílu na Starém Brně, který byl už příliš velký. Měl kolem stovky členek, které se už mezi sebou přestávaly znát, oddílové akce byly problematické a děti se potkávaly jenom na táboře. Založili jsme proto nový oddíl v Kohoutovicích. Navazuje na tradici 20. oddílu, který v této městské části působil před válkou a krátce po ní,” popsal zástupce vedoucího střediska Ignis Brno Petr Pakosta. Oddíl, kam chodí primárně dívky z Kohoutovic a Žebětína, se naplnil prakticky okamžitě, už teď má 69 členek.

V dalších městech a obcích Jihomoravského kraje je situace velmi podobná. Například ve Střelicích počet skautů a skautek za posledních 7 let narostl ze 71 na 166 členů. Když proto v roce 2012 začali plánovat stavbu své nové klubovny, ještě netušili, že za pár let bude třeba, aby byla přinejmenším dvojnásobně velká. V současné době je první etapa výstavby klubovny téměř hotová. Začátkem příštího roku na ní plánují navázat druhou etapou, která rozšíří možnosti stávajících prostor. “Od 90. let jsme se scházeli v prostorách bývalé kaplanky na místní faře. S rostoucí členskou základnou ale rostly i starosti se zajištěním dostatečného množství kluboven. V současné době se tak kromě fary scházíme ještě v několika dalších objektech. Žádný z nich ale není náš, a navíc nám nájem na faře koncem června končí,” vysvětluje vedoucí střelického střediska Marek Švestka. Druhá stavební etapa skautské klubovny, ve které jsou naplánované 4 další místnosti, by tak situaci mohla výrazně zjednodušit. Na stavbu nové klubovny je nicméně poměrně náročné získat financování, a tak skauti shání peníze, kde se dá. Pomáhá jim především obec, drobní dárci a skautská nadace Jaroslava Foglara. 

Velký nárůst počtu dětí řeší také skautské středisko v Hodoníně. To navíc loni v červnu díky tornádu přišlo o skautské městečko s několika stálými základnami. S nárůstem členů jim ale klubovny přestávají kapacitně stačit.“Aktuálně jednáme s městem o podobě stavby nové velké základny, která by měla stát na místě těch, které zničilo tornádo. I před tornádem jsme ale zápasili s nedostačujícími prostory a scházeli se hned v několika pronajatých objektech,” říká vedoucí jednoho z hodonínských oddílů Lucie Lněníčková. Dle jejích slov by každý druhý hodonínský oddíl potřeboval další vlastní klubovnu, aby byli schopni zcela uspokojit poptávku po skautingu v jejich městě a okolních obcích, kde je nárůst členů nejpatrnější.

Skautská výchova vede mimo jiné skautky a skauty k tomu, aby žili smysluplný život a byli citliví k potřebám svého okolí. Během pandemie se tak řada členů zapojila do aktivní pomoci svému okolí. Sloužili směny v domovech důchodců, šili roušky a ochranné pláště, rozváželi obědy seniorům a do toho se snažili udržet skautské schůzky alespoň bezkontaktně a na dálku. V současné době se mnoho skautských středisek zase zapojuje do pomoci lidem utíkajícím z napadené Ukrajiny. V Tišnově například pořádali skauti materiální sbírku, v brněnské Lesné poskytují v klubovně ubytování uprchlíkům a sami mají schůzky venku a v asistenčním centru na brněnském výstavišti se coby animátoři podílí na programu pro ukrajinské děti.

Klára Smejkal

Krajská rada Junáka Jihomoravského kraje

Tel.: 775 941 012


12. 11. 2021

Vyškovští skauti slavnostně otevírají nový Skautský dům

Ze stavebních buněk z 80. let částečně pasivní dřevostavba. Tak by se dala ve zkratce popsat proměna, kterou si prošla klubovna vyškovských skautů. Slavnostního otevření se dočká již 20. listopadu 2021. Stavba s šestnácti miliónovým rozpočtem neposlouží pouze jako skautské útočiště, ale najde zde své místo i Mateřské centrum Radost a další volnočasové aktivity.

Po 10 letech snahy se vyškovští skauti konečně dočkají nové klubovny. Dosud sídlili ve více než 40 let staré provizorní dřevostavbě, která ještě v 80. letech byla využívána jako útočiště pro stavební dělníky. Po třiceti letech ale klukům a holkám začaly padat stropy na hlavu a přestávala jim stačit i kapacitně. Stavba nové klubovny trvala rok a její slavnostní otevření skauti plánují na sobotu, 20. listopadu od 12:30.

Kromě slavnostního otevření klubovny návštěvníky čeká i její komentovaná prohlídka. Nebude chybět ani doprovodný program pro děti, drobné občerstvení a možnost zakoupení upomínkových předmětů.

Netradiční moderní budova byla projektována s důrazem na funkčnost a potřeby skautských oddílů. 4 oddělené klubovny poskytnou zázemí pro činnost více jak 250 skautů ze 7 skautských oddílů. Součástí každé z kluboven je i takzvaná pobytová galerie, která nabízí útulný prostor ve druhém patře. Vizí skautského domu je, aby co nejvíce žil skautskými i jinými veřejnými aktivitami. Dopolední činnost mateřského centra se tak bude doplňovat s odpoledním programem skautských oddílů.

“Nový skautský dům mohl vzniknout především díky dlouhodobě dobře fungujícím dětským oddílům. Nové zázemí je další energií pro spoustu skautských dobrovolníků a příležitostí, jak dále rozvíjet svoji činnost. Po převzetí stavby nás čeká ještě realizace vnitřního vybavení a nábytku, kterou si budeme dělat z velké části svépomocí a rozdělíme ji na více etap v průběhu několika dalších let, podle toho, jak se nám bude dařit získávat finance.” Uvedl Petr Kudlička, vedoucí skautského střediska ve Vyškově.

Myšlenka postavit novou klubovnu vyškovské skauty napadla již v roce 2012. Tehdy byla vypsána první architektonická soutěž, ze které vyšlo několik návrhů. Až o sedm let později se skautům podařilo získat výraznou finanční podporu od města Vyškov a Jihomoravského kraje. Nezanedbatelnou část rozpočtu tvořilo i velké množství drobných darů. Prostřednictvím darujme.cz se skautům a skautkám v rámci dvou navazujících sbírek podařilo získat téměř 750 tisíc korun od více jak 500 podporovatelů.

Klára Smejkal

Mediální zpravodajka krajské rady Junáka Jihomoravského kraje

Tel.: 775 941 012


20. 2. 2021

Nechtěli jen sedět s rukama v klíně: dvacítka skautů strávila pomocí v domovech pro seniory téměř 600 hodin

Přesně 592 hodin svého času nad rámec svých běžných pracovních a studijních povinností věnovala sociálním zařízením od začátku nouzového stavu dvacítka brněnských skautů a jejich přátel. V úzké spolupráci s Českým červeným křížem utvořili skupinu, která koordinovaně pomáhala postupně ve třech domovech pro seniory a jedné nemocnici napříč Jihomoravským krajem.

“V polovině října mě oslovila ředitelka Českého červeného kříže v Brně, že Domovu pro seniory ve Strážnici vypadla polovina personálu a potřebují nutně pomoc. Další kolegové z ČČK již působili v brněnských nemocnicích. Volba padla tedy na skauty, se kterými jsme již spolupracovali na letošních povodních. O necelou půlhodinu později už jsem jí mohl nahlásit první odvážlivce,” popisuje Karel Konečný, který za celou iniciativou stojí.

V prvních fázích byly potřeby domova ve Strážnici daleko vyšší než možnosti skupiny, během několika dní se ale tým rozšířil a rozdělil si úkoly mezi sebe.

“V současnosti je nás aktivních kolem dvaceti s tím, že do domovů vždy jezdili lidé na směny po dvojicích či trojicích. Všechno jsme dopředu plánovali tak, aby nikdo nepracoval nad své síly a zároveň se potřebu domova podařilo pokrýt na sto procent,” popisuje jeden z dobrovolníků Vít Burian. K pomoci zařízením ho především vedlo to, že nechtěl sedět jen s rukama v klíně zatímco poslouchal zprávy o tom, jak jsou sociální zařízení v krizi.

Náplní běžné činnosti zapojených jednotlivců bylo především odlehčení práce přetíženým zaměstnancům daných zařízení. “Dělali jsme prakticky vše, co dělá běžný pečovatel od podávání stravy, přes úpravu postelí klientů až po kompletní hygienu,” vysvětluje Karel Konečný.

V současné době čeká skupinu pomoc v dalším domově pro seniory v Brně. Práce tedy zdaleka nekončí.


23. 6. 2020

Koronavirus jihomoravské skauty nezastavil. Chystá se rekordní počet táborů

I za zpřísněných hygienických opatření, která se letos pojí se všemi letními tábory pro děti a mládež, vyrazí skauti z jihu Moravy na rekordních 159 táborů. Víc než zostřená protiepidemická opatření, je na řadě míst trápí kůrovec a sucho.

Kůrovec dal zabrat třeba tábořištím na Vysočině, zejména těm na Třebíčsku. „Smrky v okolí našeho tábořiště sežral kůrovec. K jejich úplnému vykácení bohužel zatím nedošlo, suché stromy stojí všude v okolí tábořiště, praskají a padají. Je to velmi nebezpečné,“ říká vedoucí brněnského skautského střediska Ignis Martin Kyselák.

Zkázu tábořiště ve Valdíkově, kam jezdí skauti ze střediska Ignis už 16 let, mají pomoci odvrátit nově vysazené stromy. „Na jaře jsme vysadili celkem 434 stromů. Jde o kombinaci jasanů, jilmů, buků, smrků, borovic, lip, jedlí a jeřábů. Vyrostou sice až za 20 let, ale je to investice do budoucna,“ věří Kyselák.

Dubnové a květnové sucho málem způsobilo, že nově vysazené stromky zahynuly. Aby se to nestalo, jezdili je skauti každý týden zalévat. V časech, kdy si měli lidé držet kvůli epidemii koronaviru odstup od ostatních, si vypomohli rodinnými brigádami, aby se na tábořišti nepotkávali s ostatními. „Současné deště nám hrají do karet,“ chválí si Kyselák. Další péči o stromky už mohou v případě potřeby skauti zajistit během táborů, které se na louce vystřídají dva, každý v délce tří týdnů.

Sucho pak znesnadňuje skautům tábory již několik posledních let, a to hlavně na tábořištích, kde až donedávna měli jako hlavní zdroj pitné vody vodu ze studánky. “Za normálních okolností se snažíme mít tábor co nejvíce v souladu s přírodou a auta či jiná technická vybavení se snažíme používat jen minimálně. Studánka, za kterou jsme chodili pěšky s kárkou, nám ale před rokem téměř vyschla a my tak pro ni musíme jezdit autem do vesnice,” říká vedoucí jednoho z břeclavských skautských oddílů Richard Hladký a dodává, že doba načerpání 150 litrů vody se z původní půl hodiny zvýšila na hodiny tři. Kromě toho se ale ve studánce začaly díky teplu množit nebezpečné bakterie, takže voda z ní přestala být pitná docela.

I přes ztížené podmínky letos skauti z jižní Moravy pořádají celkem 159 táborů, což je nejvíce za posledních deset let. Radost z pobytu v přírodě i hromada zážitků tak čeká na necelých 5 tisíc dětí, které na táborech stráví dohromady 73 977 dnů. Starat se o ně bude ve svém volném čase přes 1300 vedoucích.

Výrazně vzrostl zejména počet táborů pořádaných brněnskými skauty. S nimi letos za letním dobrodružstvím vyrazí přes 2 000 dětí a táborů se chystá 67 oproti loňským 57. Na táborech děti stráví v součtu 33 218 dnů, dalších 8 603 dnů dobrovolnické práce jim ve svém volném čase věnuje více než pětistovka brněnských skautských vedoucích.

COVID zhatil mezinárodní tábory

Naopak o tábory letos přijdou na skautské základně Kaprálův mlýn, kterou skauti provozují nedaleko Ochozi u Brna. Na louky u základny každoročně jezdí tábořit zahraniční skauti. Kvůli koronaviru letos nepřijedou, a tak základna přišla s náhradním plánem. “Nově letos nabízíme příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let. Chtěli jsme je začít nabízet už dlouho a letošní rok nám dal příležitost se do jejich přípravy naplno pustit. Letos také výjimečně nabízíme možnost pronájmu mlýna pro firemní akce nebo skupinové rekreace,” uvedl Tomáš Kozel, ředitel základny, která jinak slouží jako středisko ekologické výchovy a mezinárodní skautské centrum.

Klára Procházková

Krajská rada Junáka Jihomoravského kraje

Tel.: 775 941 012


9. 3. 2020

Skautů v Jihomoravském kraji je přes deset tisíc. Klubovny nestačí.

V Jihomoravském kraji je rekordních 10 294 skautů. Vyplývá to z výsledků letošní registrace. Čísla potvrzují dlouholetý zájem o skauting v Česku. Každoroční nárůst členů ale naráží na kapacity kluboven i počty vedoucích. Právě ke stavbám či velkým rekonstrukcím objektů, kde se skauti schází, se proto na jižní Moravě chystá hned několik středisek.

Příkladem jsou třeba skauti z Vyškova, kteří sídlí ve dřevěných stavebních buňkách ze 70. let. „Naše současná klubovna je na hranici životnosti a poslední roky se proto uchylujeme jen k udržovacím opravám,“ konstatuje zástupce vedoucího střediska Jan Knob. Dodává, že již 10 let je v plánu stavba nové klubovny, která by skautům měla sloužit lépe. Cena nového objektu, ve kterém má částečně sídlit i vyškovské mateřské centrum, by měla vyjít na 12 miliónů. Že by se záměr mohl podařit se poprvé začalo jevit před rokem, kdy se vyškovským skautům podařilo získat dotaci 4 milióny od města. O dalších 4 miliónech jedná místní organizace s krajem. Zbývající třetinu částky by skauti rádi pokryli z prostředků soukromých dárců a z vlastních našetřených zdrojů. „Letos to konečně vypadá, že by se po dlouhých deseti letech mohl náš záměr začít realizovat. V současné době dovyřizujeme poslední dokumenty, abychom získali stavební povolení, a je velmi reálné, že na podzim začneme stavět,“ uzavírá Jan Knob. Stavební práce v nejbližší době čekají i skauty v Brně – Židenicích. Díky projektu participativního rozpočtu, které město Brno každoročně vypisuje, se jim totiž podařilo získat tři miliony na přestavbu chátrajících kluboven, které sídlí pod Bílou horou.

Záměr postavit novou skautskou klubovnu leží již delší dobu v hlavách také skautům z Boskovic na Blanensku. „V našem jedenáctitisícovém městě je celkem 484 skautů a klubovny nám kapacitně vůbec nestačí. I proto bychom si už delší dobu přáli postavit něco jako skautský dům, kde by se mohli scházet všichni boskovičtí skauti,“ vysvětluje zástupce boskovického střediska Václav Klíč a dodává, že v současné době se oddíly schází v několika různých objektech po městě. Aktuálně se podle něj rýsuje alespoň provizorní řešení. Skauti by se totiž mohli prozatím přemístit do prostorů bývalého Dvořáčkova mlýna. Tedy objektu, na jehož místě původně město plánovalo postavit sportovní halu. Od záměru ale později upustilo a nyní hledá jeho nové využití.

Případů, kdy je zájem o skauting ve městě tak velký, že klubovny přestávají kapacitně stačit, je ale v Jihomoravském kraji celá řada. „Za posledních 10 let počet skautů v Jihomoravském kraji narostl o čtyři a půl tisíce. Moc nás takový úspěch těší, zároveň si ale uvědomujeme, že se díky stavu a velikosti některých našich kluboven pohybujeme na hraně kapacit. Tím, že jsme navíc nezisková organizace, ve které veškerá práce stojí na dobrovolnících, utáhnout finanční stránku rekonstrukcí je poměrně náročné,“ vysvětluje předseda krajské rady Junáka Martin Hovorka.

V Jihomoravském kraji aktuálně působí celkem 246 oddílů. Počty členů jednoho oddílu se pohybují od desítek až k nižším stovkám členů. Kromě rekonstrukce kluboven tak často skauti hledají i vedoucí, kteří by jim s vedením oddílů mohli pomoci.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 11 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Klára Procházková

Krajská rada Junáka Jihomoravského kraje

775 941 012